Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
(Focus Group Interviews -Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)) metoda badań jakościowych, polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji. Dyskusja kierowana jest przez moderatora, zaś jej przebieg rejestrowany na nośnikach audiowizualnych. Nieodzownym elementem raportu z badania FGI jest zapis transkrypcji przeprowadzonego badania. Cechą badań jakościowych jest subiektywizm podczas interpretacji wyników, dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa doświadczony badacz. Od moderatora wymaga się podejścia czysto analitycznego, nie wolno mu angażować się emocjonalnie w prowadzoną dyskusję, ponieważ może to wpływać na jego interpretację wyników. Badania jakościowe takie jak FGI stosujemy wtedy gdy chcemy poznać zjawisko bardziej szczegółowo. Wielką zaletą tej metody jest możliwość swobodnych wypowiedzi uczestników badania, dzięki czemu możemy uzyskać znacznie więcej informacji na temat analizowanego zjawiska niż z badań ilościowych. FGI jest bardzo przydatną metodą gdy chcemy np. poznać motywy jakimi kierują się konsumenci podczas dokonywania zakupu. Badania jakościowe tego typu wykorzystuje się również po to by zebrać dane, które następnie zostaną wykorzystane w badaniu ilościowym. Jest to praktyka bardzo często stosowana w przypadku gdy analizowane zjawisko jest dość słabo znane bądź też bardzo złożone.