Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Outdoor to bardzo popularne medium reklamy. Jego wielką zaletą jest masowy zasięg, który pozwala dotrzeć niemal do każdej grupy konsumentów – obok billboardu stojącego w centrum miasta przechodzą zarówno matki z dziećmi jak i biznesmeni, studenci czy emeryci. Inną zaletą takiej formy komunikacji z klientem jest nieinwazyjność, przechodząc obok billboardu nie jesteśmy zmuszeni na niego patrzeć, co przekłada się na stosunkowo niski wskaźnik niechęci społeczeństwa do tego typu reklamy. Z drugiej zaś strony outdoor to reklama, której w dzisiejszych czasach nie da się uniknąć – idąc do pracy czy kina widzimy setki komunikatów reklamowych znajdujących się w naszym otoczeniu i choć nie zawsze skupiamy na nich swoja uwagę to jednak nasz mózg je rejestruje. To, że konsument nie patrzy na reklamę nie oznacza, że ona nie działa. Nauka pokazuje iż ludzki mózg analizuje większość otoczenia na poziomie peryferycznym a więc nie do końca świadomym dla człowieka. Choć konsument często nie potrafi przypomnieć sobie gdzie widział reklamę danego produktu to jednak stojąc w sklepie wybiera właśnie go – nie potrafiąc przy tym do końca wyjaśnić swojego wyboru. Do badania skuteczności kampanii reklamowej outdoor wykorzystujemy metodologię eksperymentalną, która pozwala w trafny a co najważniejsze precyzyjny sposób poznać efekty prowadzonych działań promocyjnych. Badając skuteczność kampanii outdoorowej skupiamy się na trzech obszarach; informacyjnym, behawioralnym oraz recall. W obszarze informacyjnym sprawdzamy jak komunikaty (treść reklamy) są zapamiętywane przez mieszkańców danego miasta. Badając obszar behawioralny staramy się poznać deklarowaną chęć zakupu potencjalnych konsumentów oraz aspekty wizerunkowe, które zostały zbudowane przez przeprowadzoną kampanię. Obszar Recall to nic innego jak poziom zakorzenienia marki w umyśle konsumenta, badając znajomość spontaniczną, wspomaganą możemy stwierdzić jak przeprowadzona kampania wpłynęła na dostępność poznawczą marki.