Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Czasy dla marek własnych sieci handlowych

Jak będzie wyglądała polityka sprzedażowa znanych marek produktów spożywczych w 2023 roku w relacji z pozycją rynkową marek własnych sieci handlowych? Przed rozpoczęciem badania ilościowego sami nie zakładaliśmy, że aż tak duży odsetek klientów wybrał marki własne sieci handlowych. Zapraszamy do krótkiej lektury.

marki własne sieci hanlowych

Jak widzimy na wykresie; największy odsetek klientów rezygnujących ze znanych marek produktów spożywczych na rzecz marek własnych sieci handlowych, zamieszkujących największe 20 miast Polski obserwujemy w kategoriach produktowych: masło, sery pakowane, mąka i makarony (powyżej 80%), zaś najmniejszy odsetek klientów w piwach (57,8%). W przypadku klientów zamieszkujących miasta powiatowych (16 województw w Polsce), największy odsetek klientów rezygnujących ze znanych marek produktów spożywczych obserwujemy w kategoriach produktowych: słodycze i przekąski (aż 93,8%), makarony, masło, mąka, soki i sery pakowane. Bez względu na kategorię produktową oraz miejsce zamieszkania klientów obserwujemy duże zjawisko substytucji znanej marki produktu spożywczego na rzecz marki własnej sieci handlowej (gdzie w roku 2020 średnio 38% klientów rezygnowało ze znanej marki produktu spożywczego na rzecz marki własnej). *

 

 

* dane cząstkowe z badania Omnibus n-836 gospodarstw domowych, listopad 2022. Blok badań rozwojowych CeBRiS.