Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
lis 8, 2021

Badania uwarunkowań
rynkowych

Większość klientów wysyłając brief z zapytaniem na realizację badania marketingowego koncentruje się na realizacji jednego celu przez agencję