Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Złożony symbol, który może mieć sześć poziomów znaczeniowych: cechy, korzyści, wartości, kulturę, osobowość oraz użytkownika”- to definicja marki wg W.P. Kotler. Który z tych poziomów jest najistotniejszy? Trzonem z pewnością są cechy fizyczne marki/ produktu i to, w jaki sposób spostrzegają je konsumenci.
W dużej mierze to właśnie cechy produktu determinują pozostałe zmienne.
A jakimi cechami wyróżnia się Państwa produkt?
Jak są odbierane przez klientów?
Co konsumenci myślą o opakowaniu Państwa towaru, korzyściach funkcjonalnych produktu czy jego po-szczególnych atrybutach?
Na te i wiele innych pytań dotyczących cech produktu odpowie Państwu przygotowane przez nas badanie. W proponowanej metodologii duży nacisk kładziemy na bezpośredni kontakt z osobami badanymi. Wierzymy, że dzięki silnie zindywidualizowanej formie wywiadu jesteśmy w stanie poznać prawdziwą opinię odbiorców Państwa oferty. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu nasza wiedza psychologiczna.
Finalnym wynikiem naszej pracy jest raport, dzięki któremu zyskają Państwo wiedzę na temat tego:

  • jak oceniane są poszczególne atrybuty analizowanego produktu
  • które atrybuty produktowe są przypisywane wyłącznie analizowanej marce, a które wynikają z jej przynależności do danej kategorii
  • jakie korzyści funkcjonalne są najsilniej związane z Państwa produktem