Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania uwarunkowań
rynkowych

Większość klientów wysyłając brief z zapytaniem na realizację badania marketingowego koncentruje się na realizacji jednego celu przez agencję –

Wiedza o klientach z BIG DATA

Analiza segmentacyjna e-commerce

Rozwój technologii napędza rozwój wiele różnych gałęzi rynkowych. Niewątpliwie sektor handlu przeszedł w ostatnich latach największe zmiany dzięki przeniesieniu

Badania telefoniczne

Oprócz standardowych badań omnibusowych CATI naszym klientom oferujemy zbieranie danych w drodze wywiadu telefonicznego CATI na indywidualne zamówienie. Usługa

Badania terenowe

Naszymi zasobami pokrywamy praktycznie całą Polskę. Prace ankieterów terenowych koordynowane są z poziomu 30 najwiekszych miast Polski. Każdy zespół

Raporty dla galerii handlowych/ obiektów handlowych

Zakres tematyczny: zachowania zakupowe mieszkańców wobec galerii handlowych/ obiektów handlowych/ marketów wielkopowierzchniowych/ komercyjnych wg dzielnic administracyjnych miasta (rozkład ruchu

Wsparcie procesów rekrutacji

Oferujemy państwu usługę pozyskania pracowników w obszarach: Sprzedaż B2B: Przedstawiciel handlowy B2B Key Account Manager Kierownik sprzedaży B2B/ RKS

Raporty dla deweloperów rynku pierwotnego

Deweloperom, firmom budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego rynku pierwotnego oferujemy wsparcie w zakresie: rekomendacji przy wyborze biura pośrednictwa nieruchomości celem

Assessment / Development Centre

Assessment / Development Centre Efektywniejsze wykorzystanie potencjału swoich pracowników Kluczowe korzyści z zastosowania metody AC/DC? z wielu metod diagnozy


Badanie rynku turystycznego

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłkę nożną to okazja do wypromowania nie tylko miast,  gdzie będą odbywały się mecze,

Ograniczenia badań on-line

Internet z dnia na dzień staje się coraz popularniejszym narzędziem komunikacji, źródłem informacji i narzędziem umożliwiających ich zbieranie. Nie

Testowe badania sezonowego menu

Nasze smaki zmieniają się wraz z porą roku. Wiosną chętnie sięgamy po świeże warzywa, latem zajadamy się dojrzałymi owocami,

Ceny badań marketingowych

      Klienci kontaktując się z agencją badawczą często oczekują, iż w przeciągu bardzo krótkiego czasu (nawet kilku godziny) otrzymają

Monitoring prasy reklamowej

Każdy z nas zapewne spotkał się kiedyś z gazetką reklamową. Należy do jednej z najpopularniejszych technik marketingowych, dzięki temu,

Monitoring cen

Tym co nierozerwalnie łączy dostawcę, przedsiębiorcę, konsumenta i produkt jest cena – a dokładniej: jej wysokość. To ona w

Badanie stron internetowych

„Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz” to maksyma, która w przeciągu ostatnich lat z roku na

Badania ewaluacyjne

Historia badań ewaluacyjnych rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, na początku lat 60 XX wieku. Impulsem do rozwoju tego typu

Badanie postaw nabywców- modele złożone

W dostępnej literaturze poświęconej zastosowaniu badań marketingowych można znaleźć dość obszerne artykuły na temat modeli postępowania nabywców zarówno dóbr

Badania efektywności sponsoringu

   Sponsoring to nowoczesna forma reklamy zdobywająca ostatnimi czasy coraz większą rzeszę zwolenników. Posiada wiele zalet, które trudno osiągnąć

Badania komunikacji marketingowej

By komunikaty reklamowe objęły swoim zasięgiem jak największą rzeszę konsumentów powinniśmy posiadać dogłębną wiedzę na temat mechanizmów rynkowych rządzących

Testy reklam

Stworzenie dobrej a co najważniejsze skutecznej reklamy jest bardzo złożonym i czasochłonnym procesem. W dzisiejszych czasach najskuteczniejszymi środkami przekazu

Badania marketingowe a czytelność raportów

Raporty z przeprowadzonych badań marketingowych stanowią uwieńczenie procesu badawczego, a przede wszystkim są najważniejszym elementem zainteresowania zleceniodawcy. Prezentacja wyników

Etnografia a badania rynku

Etnograficzne badania rynku opierają się przede wszystkim na obserwacji uczestniczącej, bezpośredniej, ale nie tylko. Podejście etnograficzne to metoda bardzo

Badania elementów składowych marki

Z roku na rok rośnie liczba zleceń na badania rynkowe koncentrujące się na analizie poszczególnych elementów marki oraz jej

Metoda MAT w badaniu rynku

Metoda MAT jest techniką często stosowaną przez przedsiębiorstwa w analizie 12-miesięcznego trendu sprzedaży, jak i prognozach sprzedaży. Zastosowanie metody

Badanie spontanicznej świadomości reklamy

Spontaniczna świadomość reklamy określana jest przy pomocy wskaźnika (spontaneous advertising awareness, unaided advertising awareness), który informuje nas o poziomie

Wartość życiowa klienta ( CLV)

Customer Lifetime Value (CLV) jest to wskaźnik wartości życiowej klienta stosowany w badaniach rynku, a dotyczy wartości zysku netto,

Wskaźnik satysfakcji klientów

Sukcesem każdej firmy są zadowoleni i wierni klienci.  Usatysfakcjonowani klienci to lojalni klienci, a także tacy, których utrzymanie kosztuję

Badania rynku a udział w rynku

Jednym z elementów badań rynkowych może być udział w rynku. Jest to wskaźnik o bardzo prostej formule, aczkolwiek  pomimo

Agencja badania rynku- zadania

Najprościej mówiąc agencje badawcze dostarczają przedsiębiorcą niezbędnych informacji potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. W Polsce początki rozwoju branży

Etyka w badaniach rynku

Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku to instytucja stojąca na straży zasad etycznych w branży badań rynkowych.  Instytucja

Kryteria w badaniach segmentacyjnych

Badania segmentacyjne, jak sama nazwa wskazuje mają na celu wyodrębnienie istotnych grup konsumentów danego produktu lub usługi. Sama kategoryzacja

Źródła błędów w badaniach

Na początku warto zacząć od analizy samego zapytania odnośnie wyceny badania przesłanego przez klienta. Jeżeli stwierdzamy ewidentne różnice wynikające

Metody jakościowe a badania rynku

Wybór metody badawczej zależy od problemu badawczego a zwłaszcza od tego jakie informacje zlecający chce uzyskać. Metody badawcze możemy

CATI vs PAPI – zalety i ograniczenia

Indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) oraz bezpośredni wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI) to metody zbierania danych

Badania segmentacyjne

Badania segmentacyjne to jedne z najpopularniejszych badań rynku. Popularność owego narzędzia związana jest z wysokim wskaźnikiem konkurencyjności, napędzającym współczesną

Modele regresyjne w analizie rynku

W dzisiejszych czasach szybki rozwój i globalna konkurencja nie pozwalają przedsiębiorstwom na popełnianie nawet najmniejszych błędów, ponieważ każdy z

Cechy badań ankietowych

Ankiety stanowią jeden z najpopularniejszych sposobów gromadzenia informacji w badaniach rynku. Zaprojektowanie takiego narzędzia to jednak bardzo złożony proces,

Dane wtórne w badaniach rynku

Dane wtórne to informacje gromadzone ze źródeł już istniejących, dzięki czemu ich pozyskanie nie wymaga prowadzenia bezpośrednich badań rynkowych.

Badanie jakości obsługi klienta

Co sprawia, że chętnie powracamy do danej restauracji, sklepu, placówki bankowej? Pierwsza nasuwająca się odpowiedź to dobry produkt, w

Eye tracking w badaniach marketingowych

Na co zwracamy uwagę podczas przeglądania prasy, co przyciąga nasz wzrok podczas oglądania spotów reklamowych, które billboardy zauważymy na

Metoda eksperymentalna w badaniach rynkowych

Przeprowadzanie badań eksperymentalnych ma na celu poszukiwanie i sprawdzenie związków zachodzących pomiędzy dwoma zmiennymi. W zakresie badań rynkowych interesować

CATI vs.CAWI

CATI (computer assisted telephone interview) jest wywiadem telefonicznym ze wspomaganiem komputerowym. Polega na przeprowadzaniu ankiety poprzez rozmowę telefoniczną z

Eksperyment w badaniach reklamy

Nie ma wątpliwości, że bez przemyślanej i rozległej promocji swojej marki i produktów, nie uda się zainteresować naszą ofertą

Badania sondażowe a dobór próby

To jedna z najpopularniejszych metod wykorzystywanych w badaniach opinii publicznej. Metoda ta polega na stworzeniu kwestionariusza, którym następnie za

Czynniki wykluczające jednostki z badania

Rzetelność wyników uzyskanych w badaniach marketingowych w szczególności zależy od autentyczności wypowiedzi respondentów. Oczywiście jeżeli badany będzie chciał nas

Badanie rynkowe-proces postępowania

Badania rynkowe są niezbędnym instrumentem marketingowym pozwalającym uzyskać informacje mające wspomóc podejmowanie ważnych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Jednak

Metoda Trackingowa w badaniach rynkowych

Badania trackingowe wykorzystujemy po to by poznać zmiany postaw oraz zachowań konsumentów interesujących nas produktów. Badanie rynkowe tego typu

Segmentacja rynku wstęp

Nie od dziś wiadomo, że każdy konsument poszukuje innego produktu. Jeden woli wydać więcej, ale mieć za to dłuższy

Badania rynkowe w branży produkcyjnej

Badania rynkowe dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa decyzji biznesowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych  istnieje wiele

Badania rynkowe – branża budowlana

Przeszło od dwóch lat słyszmy w mediach, iż branża budowlana przeżywa kryzys. Analitycy rynkowi podają, iż główną przyczyną zachowań

Badania Trackingowe

Badania Trackingowe to metoda bardzo często wykorzystywana w badaniach rynku. Metodologię tą stosujemy wtedy gdy chcemy zbadać zmiany zachodzące

Czynniki zakłócające proces badawczy

W badaniach rynkowych istnieje wiele czynników mogących mieć negatywny wpływ na prawdziwość uzyskanych wyników. Odpowiedzialność, za ich skuteczne kontrolowanie

Blind Testy w badaniach rynku

Blind tests czyli inaczej mówiąc ślepe testy służą do badania preferencji (np. smaku, zapachu,) związanych z daną kategorią produktową.

Próba losowa vs. próba celowa

Dobór próby to jeden z najtrudniejszych etapów całego procesu badawczego, to od niego zależy czy wyniki, które uzyskamy będą

Reprezentatywność próby badawczej

Problem reprezentatywności próby w badaniach marketingowych od lat sprawia badaczom rynku i ich klientom wiele problemów. Przyjęło się twierdzić,

Badania fokusowe

(Focus Group Interviews -Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)) metoda badań jakościowych, polegająca na analizie wypowiedzi uczestników uzyskanych podczas prowadzonej dyskusji.

Audyt internetowy

W obecnych czasach Internet stał się bardzo ważnym kanałem sprzedażowym dla prawie każdej branży. Z dnia na dzień w

Analizy strategiczne

Celem analizy strategicznej jest dostarczenie kluczowych informacji o przedsiębiorstwie oraz otoczeniu w jakim funkcjonuje. Metodycznie przeprowadzona analiza otoczenia zarówno

Tajemniczy Klient

Mystery Shopping (tajemniczy klient) jest to jedna z najefektywniejszych metod badania poziomu obsługi klientów. Historia tej metody rozpoczęła się

Dobór próby w badaniach

Dobór próby w badaniach jakościowych różni się pod wieloma względami od metod stosowanych w badaniach ilościowych, jednak należy zaznaczyć,

Charakterystyka metody CATI

CATI czyli indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo wykorzystywany jest bardzo często w badaniach społecznych jak i marketingowych. Gdy chcemy

Metody statystyczne w badaniach marketingowych

Każda agencja badawcza ma swój własny wypracowany aparat obliczeniowy, który wykorzystuje podczas analizy problemów badawczych jednak zdecydowana większość raportów

Próby badawcze w badaniach

Dobór próby badawczej w badaniu Dobór próby to bardzo złożony i wymagający dużej wiedzy proces. Tak naprawdę to od

Twoja firma na nowym rynku

Nadal spotykamy się z sytuacjami, gdzie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed wejściem na nowy rynek swoje

Zadbaj o wizerunek firmy

Wizerunek firmy buduje się za pomocą różnych narzędzi, w zależności od tego na kim chcemy zrobić dobre wrażenie. Przykładowo

Zalety badania marketingowego

Jakie informacje można uzyskać dzięki badaniom marketingowym? Badania marketingowe bywają nieocenionym źródłem informacji niezbędnych do podjęcia trafnej decyzji, która

Metody badania rynku

Metody badania rynku Czym się różnią metody jakościowe od ilościowych w badaniach rynku ? Jest to jeden z podstawowych

Badania marketingowe

W dzisiejszych czasach skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z monitorowaniem zarówno środowiska wewnątrz organizacji, jak i otoczenia zewnętrznego. Biorąc

Badania kompetencji pracowników

Kompetencje pracowników są tematem badań organizacyjnych od początków koncepcji cech osobowościowych. Nie będziemy jednak zajmować się teoriami badań, ale

Badania stylów kierowania

W niniejszym artykule kładziemy nacisk na związek stylów kierowania organizacją, a ich skutecznością. Aktualnie w małych i średnich przedsiębiorstwach

Badanie systemu motywacji finansowej

Codziennie czytamy raporty odnośnie wynagrodzeń pracowniczych. Zawierają one istotne informacje o ich minimalnym wzroście, o ich średniej, czy też

Badania Effective Sales Channels

Jeszcze pięćdziesiąt lat temu nie mieliśmy do czynienia z taką różnorodnością produktów czy też usług, kwestia ta dotyczy przede

Rynek lokalny czy regionalny?

Nie ważne czy jestem młodym przedsiębiorcą czy też doświadczonym ” rekinem biznesu”, za każdym razem kiedy myślisz o twoich

Audyt bezpośredni

To najczęściej stosowana odmiana Mystery Shopping. Przeszkoleni audytorzy wysyłani są do punktów, w których mają dokonać obserwacji. Następnie zaraz

Koszty twojego sukcesu

Jeżeli zamierzasz wprowadzić nowy produkt na rynek, albo zamierzać zdywersyfikować obecne portfolio oferowanych przez siebie usług w oparciu staniesz

Magiczny ROI

Dla tych, którzy się jeszcze nie spotkali z panem ROI’em powiemy tylko, iż za tajemniczym akronimem nie kryje się

Testy reklamy

badania, których celem jest dostarczenie opinii na temat zaprezentowanego materiału promującego dany produkt ( reklama TV, reklama outdoor, reklama

Próba badawcza

odsetek populacji biorący udział w badaniu, dobrany w oparciu o ściśle sprecyzowane kryteria metodologiczne. W zależności od charakteru badania

Wywiady pogłębione

Wywiady Pogłębione (IDI) – (Individual In-Depth Interviews) metoda badań jakościowych, w której badacz przeprowadza wywiad z pojedynczym respondentem w

Brief problemu badawczego

inaczej zarys przedmiotu badania, dostarczany do agencji badania rynku przez zleceniodawcę w formie dokumentu. Brief problemu badawczego powinien zawierać

Badania H&A

(od ang.Habits & Attitudes) – przedmiotem badań jest analiza ilościowa nawyków i postaw konsumentów w stosunku do badanego zjawiska

Badania syndykatowe

badania określonego problemu badawczego przeprowadzane na zlecenie grupy klientów lub z inicjatywny agencji badawczej.

Badania wizerunku marki

„Marketing jest walką na percepcję, a nie wybory” – twierdzą Al Ries I Jack Trout i jako przykład podają

Badania społeczne

badania mające na celu poznanie oraz zrozumienie postaw i opinii społeczeństwa na temat interesującego nas zjawiska.

Badania pilotażowe

badanie, którego celem jest testowanie właściwości pomiarowych skonstruowanego narzędzia. Pilotaż pozwala wyeliminować błędy przed przeprowadzeniem badania właściwego.

Badania PAPI

(Paper and Pencil Interview) jedna z technik badań ilościowych, realizowana w formie wywiadu bezpośredniego, podczas którego odpowiedzi respondenta zapisywane

Badania panelowe

badania wieloetapowe, prowadzone przez firmy badania rynku z góry ustalonych odstępach czasowych na próbie badawczej w celu dokonania pomiaru

Badania organizacji

badania, których celem jest dostarczenie kluczowych informacji na temat mechanizmów mających wpływ na funkcjonowanie ekonomiczne, marketingowe i ekonomiczne przedsiębiorstw.

Badania Omnibusowe

wielotematyczne badania, przeprowadzane przez agencje badania rynku na dużych (najczęściej reprezentatywnych) próbach w regularnych odstępach czasu. Zaletą tej metody

Badania typu „in home test”

badania ilościowe przeprowadzane w domach respondentów przez przeszkolonych ankieterów, których celem jest dostarczenie szczegółowych i wnikliwych informacji na temat

Badania typu „in hall test”

badania ilościowe przeprowadzane w specjalnie zaaranżowanych salach, których celem jest dostarczenie szczegółowych i wnikliwych ocen respondentów na temat badanego

Badanie post-test

badanie pomiaru końcowego wartości zmiennej zależnej, która została poddana wpływowi zmiennej niezależnej w procedurze eksperymentalnej.

Badanie pretestowe

badanie pomiaru początkowego wartości zmiennej zależnej, którego celem jest wyeliminowanie wpływu zmiennych zakłócających w badaniu eksperymentalnym.

Badania konsumenckie

badania realizowane zazwyczaj przez przedsiębiorców i organizacje, których celem jest poznanie zwyczajów, postaw, opinii, zachowań konsumentów na temat oferowanych

Badania eksperymentalne

badania, w których eksperymentator manipuluje zmienną niezależną w celu wykazania przyczynowości oddziaływania na zmienną zależną.

Badania Desk research

metoda badań społecznych lub marketingowych uwzględniająca szczegółową analizę istniejących już danych (danych pierwotnych).

Badania ceny produktów i usług

technika, dzięki której możemy ustalić minimalny oraz maksymalny próg wrażliwości cenowej grupy docelowej konsumentów. Analiza parametrów cenowych produktu jest

Badania CAWI

(Computer – Assisted Web Interviewing) – ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy), technika badań ilościowych, w której respondent odpowiada

Badania CATI

(Computer – Assisted Telephone Interviewing) – wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym) Jest to prosta i szybka metoda pozyskiwania informacji

Badania CASI

(Computer – Assisted Self Interviewing) – komputerowa ankieta wypełniana samodzielnie przez respondenta) W badaniach CASI, uczestnik badania, zaopatrzony w

Badania CAPI

(Computer – Assisted Personal Interviewing) – wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym) technika badań ilościowych, w której ankieter firmy badania

Badania jakościowe

Badania prowadzone na małych próbach, realizowane zazwyczaj w formie indywidualnych wywiadów (IDI) lub zogniskowanych wywiadów fokusowych (FGI). Badania jakościowe

Badania ilościowe

Badania realizowane z zastosowaniem metod  statystycznych, prowadzone przeważnie na dużych próbach (najczęściej  reprezentatywnych).Niewątpliwą zaletą metod ilościowych jest możliwość  generalizacji

Agencja badania rynku

Instytucja specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych z zachowaniem zasad metodologii badań, technik analizy statystycznej na zlecenie

Wycena przedsiębiorstwa

Cel analizy Określenie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby przeprowadzenia przekształceń własnościowych, transakcji zakupu lub sprzedaży części lub całości przedsiębiorstwa. Grupa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Cel analizy Dostarczenie informacji wspomagających wytyczanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa docelowa Inwestorzy, przedsiębiorcy, osoby zamierzające otworzyć firmę Opis analizy

Analiza makroekonomiczna i sektorowa

Cel analizy Ocena perspektyw oraz ryzyka inwestycji w danej gospodarce, sektorze lub branży Grupa docelowa Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności

Analiza atrakcyjności nowych rynków

Cel analizy Ocena opłacalności i ryzyka ekspansji na nowy rynek lub wprowadzenia nowego produktu Grupa docelowa Inwestorzy planujący zakup

Analiza F-E przedsiębiorstwa

Cel analizy Dostarczenie odpowiednio przetworzonych informacji analitycznych, które są potem wykorzystywane do oceny jednostek gospodarczych i podejmowania decyzji. Grupa

Badania preferencji konsumentów

Badania preferencji konsumentów są stosowane by jak najlepiej dopasować dany produkt do potrzeb klienta. Wyniki uzyskane z takiego badania

Badania segmentacyjne

Stale rosnąca konkurencja zarówno w obszarze towarów jak i usług zmusza przedsiębiorstwa działające na danym rynku do poszukiwania coraz

Badania wrażliwości cenowej

Dla działów  odpowiedzialnych za politykę cenową firmy, poznanie opinii konsumentów na temat tego ile są w stanie zapłacić za

Badania cech produktów

Złożony symbol, który może mieć sześć poziomów znaczeniowych: cechy, korzyści, wartości, kulturę, osobowość oraz użytkownika”- to definicja marki wg

Badania wizerunku marki

„Marketing jest walką na percepcję, a nie wybory” – twierdzą Al Ries I Jack Trout i jako przykład podają

Badania znajomości marki

Reklama to jedna z najskuteczniejszych form ówczesnego marketingu, a jej rozwój ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Reklama ma podłoże

Badania lojalności klientów

W czasach stale rosnącej konkurencji lojalność klientów stała się czynnikiem wielce pożądanym. Wierni klienci systematycznie kupujący produkty danej marki

Badania zadowolenia klientów

Jeden usatysfakcjonowany klient to rekomendacja dla 3 innych osób, a jeden niezadowolony to negatywna informacja przekazana 9 osobom –

Mystery shopping

Metoda badania poziomu jakości obsługi. Niegdyś stosowana tylko przez banki. Dziś korzysta z niej ok. 25% wszystkich firm, które