Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metoda MAT w badaniu rynku

Metoda MAT jest techniką często stosowaną przez przedsiębiorstwa w analizie 12-miesięcznego trendu sprzedaży, jak i prognozach sprzedaży. Zastosowanie metody MAT pozwala nam na zredukowanie wpływu czynników sezonowych np. temperatura powietrza oraz wydarzeń incydentalnych np.  strajki kolei na wyniki badania. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zaobserwować trendy w danym okresie czasu. Stosując metodę MAT warto pamiętać  nie tylko o danych historycznych przykładowo ostatnich dwunastu miesięcy, ale  z jak najdłuższego okresu przeszłości np. od początku funkcjonowania firmy. Wysuwanie wniosków prognostycznych dzięki metodzie MAT powinno być uzupełnione o inne ilościowe techniki analizy danych. Użycie techniki MAT pozwala nam na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania :

1. Jak zmieniały się / będę się zmieniały ceny rynkowe naszych towarów/usług ?

2. Jak kształtował się popyt/ będzie kształtował się popyt w najbliższych dwunastu miesiącach?

3. Jakie czynniki miały wpływ na sprzedaż historyczną?

4.ak zoptymalizować działania marketingowe w celu zneutralizowania wpływu czynników sezonowych?

5. Jak wyglądała sprzedaż w poszczególnych kanałach dystrybucji?

6. Jaki był udział marek przedsiębiorstwa w sprzedaży historycznej?

7. Jakie czynniki wpłynęły na wzrost sprzedaży np. niektórych marek?

Ogólnie ujmując celem metody MAT jest dostarczenie informacji odnośnie  wygładzonej tendencji sprzedażowej towarów  i usług przedsiębiorstwa. Technika pomimo, iż jest prosta i nie wymaga zaawansowanych modeli analizy statystycznej, wymaga od badacza spełnienia podstawowego kryterium pochodzenia danych. Mianowicie dane uwzględnione w badaniu muszą pochodzić z okresu dłuższego niż jeden rok.