Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania sondażowe a dobór próby

To jedna z najpopularniejszych metod wykorzystywanych w badaniach opinii publicznej. Metoda ta polega na stworzeniu kwestionariusza, którym następnie za pośrednictwem ankietera bądź poczty badamy respondentów. Bardzo ważną cechą badań sondażowych jest standaryzowany kwestionariusz. Pozwala to na zagwarantowanie w przypadku każdego respondenta tej samej procedury badawczej. Inna ważną cechą badań sondażowych jest ich reprezentatywność, tzn. poziom z jakim wyniki uzyskane w nasze próbie możemy przenieść na populację. Dobór próby to bardzo złożony i wymagający dużej wiedzy proces i tak naprawdę to od niego zależy czy uzyskane przez nas wyniki będą dobrze odzwierciedlały rzeczywistość. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane metody doboru próby opartej na losowości.

Imienna próba losowa: Z przygotowanej bazy danych za pomocą algorytmu zapewniającego losowy wybór jednostek do próby losuje się odsetek jednostek, które będą stanowić naszą próbę badawczą. Od wielkości naszej próby zależeć będzie błąd pomiaru w naszym badaniu.

Próba adresowa: Z przygotowanej bazy danych losujemy gospodarstwa domowe, następnie z pośród członków każdego z gospodarstw losujemy jednego, który będzie uczestnikiem w naszym badaniu.