Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Brief problemu badawczego

inaczej zarys przedmiotu badania, dostarczany do agencji badania rynku przez zleceniodawcę w formie dokumentu. Brief problemu badawczego powinien zawierać istotne informacja na temat: problematyki badania, kontekstu marketingowego, celu badania, wstępnego rozwiązania metodologii badawczej (jeżeli zleceniodawca posiada wiedzę ), budżetu. Brief problemu badawczego jest podstawą do przygotowania oferty badawczej.