Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metody statystyczne w badaniach marketingowych

Każda agencja badawcza ma swój własny wypracowany aparat obliczeniowy, który wykorzystuje podczas analizy problemów badawczych jednak zdecydowana większość raportów opiera się na najprostszych statystykach tzw. częstościach. Do tej grupy zaliczamy wszelkiego rodzaju zestawienia procentowe, średnie, dominanty, mediany. Oczywiście bywa, że są to jedyne statystyki, które można zastosować, choć w niektórych przypadkach można wykorzystać bardziej zaawansowane metody obliczeniowe takie jak chociażby analiza regresji, analiza skupień czy analiza wariancji. Etapem, w którym decyduje się o tym jakie metody statystyczne będziemy mogli wykorzystać podczas analiz jest projektowanie narzędzia badawczego. To jakie pytania zadamy oraz jakie wybierzemy skale odpowiedzi wpływa na nasze późniejsze możliwości obliczeniowe. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie skal ilościowych tzn. skali przedziałowej oraz ilorazowej. Gdy zmienne wyrażone są właśnie na tych skalach wtedy nasze pole do manewru znacznie się poszerza. Wyniki uzyskane z takich zmiennych możemy wykorzystać w analizach regresji, skupień oraz w wielu innych zaawansowanych aparatach obliczeniowych. Rośnie również jakość naszych analiz, przez co możemy dostarczyć klientowi informacje, które dobrze odzwierciedlą rzeczywistość rynkową.