Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Wywiady pogłębione

Wywiady Pogłębione (IDI) – (Individual In-Depth Interviews) metoda badań jakościowych, w której badacz przeprowadza wywiad z pojedynczym respondentem w celu dostarczenia jak największej liczby informacji na temat badanego zjawiska.