Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CATI vs.CAWI

CATI (computer assisted telephone interview) jest wywiadem telefonicznym ze wspomaganiem komputerowym. Polega na przeprowadzaniu ankiety poprzez rozmowę telefoniczną z respondentem oraz zaznaczanie odpowiedzi w komputerowej wersji ankiety.
Metoda ta należy do badań ilościowych oraz jest jedną z najczęściej stosowanych metod gromadzenia danych w Polsce.
CATI pozwala na zebranie danych, które można później odnosić do całej populacji, jeśli przeprowadzony zostanie wcześniej losowy dobór próby. Zalety CATI, jako metody badania rynku, to przede wszystkim stosunkowo krótki czas zbierania danych. Dzwoniąc z jednego miejsca można przeprowadzić wywiad z respondentami z całego kraju. Cenny czas zaoszczędzany jest również, dzięki gromadzenia danych bezpośrednio na komputerze. Pozwala to na możliwość szybkiego przystąpienia do analizy wyników, zaraz po zakończeniu badania. Metoda CATI jest atrakcyjna pod względem niskich kosztów, dlatego bardzo często sięga się po nią przy badaniach rynku. Do znacznych limitacji przeprowadzania wywiadu przez telefon należy ograniczenia związane z ilością oraz trudnością zadawanych pytań. Nie możemy zadać kilkudziesięciu pytań respondentowi przez telefon, ponieważ prawdopodobnie w połowie odłoży nam słuchawkę. Nie powinniśmy także formułować zawiłych i długich pytań. Innym minusem może być brak możliwości prezentacji materiały stymulującego lub multimedialnego.
CAWI (computer assisted Web interview) oznacza wywiad prowadzony przez internet. Najczęściej jest to forma internetowego kwestionariusza, który jest rozsyłany respondentom. CAWI należy do badań ilościowych i jest często używany do badań rynku. Ankiety trafiają do wybranych osób, jednak tak samo jak przy metodzie CAPI, często napotykają na odmowę i niechęć wobec prośby odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe.
Kwestionariusze internetowe posiadają niezastąpioną zaletę – ograniczenie kosztów oraz czasu związane z realizacją badania. Ponadto wyniki, tak samo jak w przypadku metody CAPI, znajdują się od razu w formie bazy danych na komputerze i są gotowe do analizy. Kolejnym i niezastąpionym plusem jest możliwość wypełnienia kwestionariusza w każdej sytuacji i w każdym miejscu, o ile ma się dostęp do internetu. Metoda ta stwarza również warunki anonimowości, co może wpływać na większą rzetelność przy odpowiadaniu na zadane pytania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania tabu, wstydliwe i trudne. Zamieszczanie ankiety w internecie daje jeszcze jedną ogromną możliwość przedstawiania dodatkowego materiału, na przykład w postaci zdjęć, filmu, pliku muzycznego. Jednym z minusów może być brak możliwości zapanowania nad czynnikami zakłócającymi, a także brak pewności odnośnie wiarygodności respondentów oraz rzetelności ich odpowiedzi. Można jednak odnieść wrażenie, że wiarygodność i rzetelność odpowiedzi może być również podważona w przypadku stosowania metody CATI.
Podsumowując, obydwie metody CATI oraz CAWI są nieocenione w zbieraniu danych przy niewielkim nakładzie kosztów oraz czasu. Wersja telefoniczna wywiady jest częściej wykorzystywana w badaniach rynku, jednak internetowe kwestionariusze zdobywają coraz większą popularność, jako że coraz więcej ludzi posiada dostęp do internetu. Metoda CAWI pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji, na które często respondenci nie odpowiedzieliby nam przez telefon, jednak wypełniając kwestionariusz elektroniczny badanym znacznie łatwiej zataić prawdę bądź dla zabawy wymyśleć odpowiedzi lub skłamać.