Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Eksperyment w badaniach reklamy

Nie ma wątpliwości, że bez przemyślanej i rozległej promocji swojej marki i produktów, nie uda się zainteresować naszą ofertą potencjalnych klientów i tym samym zwiększyć zyski ze sprzedaży. Chociaż coraz większe grono firm odkrywa nowe formy promocji, opierające się na wykorzystaniu możliwości internetu i sieci społecznościowych, obecnie, najpopularniejszymi kanałami promocji są kampanie reklamowe prowadzone w telewizji, prasie czy radio.
Wysokie koszty działań reklamowych prowadzonych w tych tradycyjnych mediach, zmuszają osoby odpowiedzialne za promocję marki do stworzenia jak najbardziej skutecznych przekazów reklamowych, które dotrą do interesującej nas grupy docelowej. Istnieje wiele metodologii pozwalających na monitorowanie skuteczności kampanii reklamowej po jej rozpoczęciu, jednakże z ekonomicznego punktu widzenia ważniejsze jest rzetelne zbadanie działania reklamy przed wprowadzeniem jej do życia poprzez wymienione wcześniej kanały promocyjne. W celu sprawdzenia czy nasze materiały reklamowe (zarówno spoty telewizyjne jak i reklamy w prasie) w pełni spełniają założone cele strategii marketingowej, nie wystarczą tradycyjne badania opierające się na pomiarach jakościowych (IDI i FGI) oraz ilościowych (CATI, PAPI, CAWI). Konieczne jest tu zastosowanie dodatkowych pomiarów eksperymentalnych, które pozwolą oddzielić efekt działania reklamy od budowanego wizerunku marki.
W przykładowym badaniu, przedstawiciele grupy docelowej są losowo rozdzielani do dwóch grup badawczych. W jednej z grup symuluje się naturalny kontakt z reklamą (tak jak w przypadku nieangażującego oglądania reklamy telewizyjnej w domu), w drugiej natomiast osoby badane nie widzą testowanej reklamy. W jakim celu badać reklamę nie pokazując jej? Dzięki porównaniu wyników badania (postawy wobec marki, recall, recognition) z grupy kontrolnej, w której nie pokazano testowanej reklamy, i grupy eksperymentalnej, w której taka reklama została pokazana, możemy z powodzeniem oddzielić aktualny wizerunek marki od siły reklamy, która ten wizerunek tworzy. Wnioski te, wzbogacone i pogłębione przez tradycyjne badania, pozwolą na wybranie najlepszych propozycji, które skutecznie będą promować nasze produkty. Metoda eksperymentalna w badaniach rynku pomimo, iż rzadko jest stosowana może przynieść wymierne korzyści, które mogą się przyczynić do osiągnięcia sukcesu.