Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Zachowania konsumenckie w badanich rynkowych

Jedną z wielu potrzeb informacyjnych jakie Zamawiający badanie chce uzyskać są dane odnośnie zachowań konsumenckich. Wyniki badania powinny zatem dostarczyć odpowiedzi na pytania:

– co konsumenci kupują ?

– kto dokonuje zakupu? konsument czy klient ( pamiętajmy, że konsument nie musi być klientem),

– gdzie dokonywany jest zakup?

– dlaczego konsumenci kupują ? ( co decyduje o zakupie produktu/usługi),

– kiedy konsumenci kupują? ( jakie czynniki decydują o czasie zakupu produktu/usługi),

– jaka jest wartość dokonywanych zakupów przez klientów ? ( jaki jest rozkład wartości zakupów),

– jaki jest profil konsumentów/cechy demograficzne,psychologiczne i ekonomiczne klasyfikujące konsumentów na segmenty,

– jako korzystają z zakupionych produktów/usług ( badania etnograficzne),

– jaki będzie trend przyszłych zachowań konsumentów ?

W szczególnych przypadkach, kiedy jesteśmy zainteresowani poznaniem motywów zakupowych konsumentów, stosuje się zogniskowane wywiady grupowe, w których konsumenci mają możliwość swobodnego wyrażenia opinii.Określenie zachowań konsumenckich jest strategicznym elementem niemal każdego przedsiębiorstwa, w którym funkcjonuje dział marketingu.