Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

„Marketing jest walką na percepcję, a nie wybory” – twierdzą Al Ries I Jack Trout i jako przykład podają Coca-Cola Company. Testy smakowe ewidentnie pokazują, że New Coke jest lepsza niż Coca – Cola Classic, ale liderem sprzedaż i tak pozostaje Coca-Cola Classic. Dlaczego? Wydaje się, że spora część odpowiedzi tkwi w wizerunku tej właśnie marki, produktu. Wizerunek marki to klucz do sukcesu.

  • A jak postrzegana jest przez konsumentów Państwa marka?
  • Jakie konotacje, skojarzenia budzi?
  • Jak mają się owe wyobrażenia do wyobrażeń jakie budzą marki konkurencyjne?
  • A jak Państwa wizerunek wypada na tle marki idealnej?

Na te i wiele innych pytań pomożemy Państwu odpowiedzieć w oparciu o przygotowane przez nas narzędzie do pomiaru: Wizerunku Marki. Przygotowując ową metodologię duży nacisk położyliśmy na semiotyczny wymiar tego badania. W przeciwieństwie do większości badań marketingowych kwestie językowe odgrywają tu rolę priorytetową. Nie zapominamy jednak o rzetelności, trafności i obiektywności przygotowanego narzędzia.
Efektem finalnym naszej pracy jest raport, który pozwoli określić niepowtarzalną strukturę cech determinujących Państwa produkty/usługi. Dodatkowo analiza za pomocą macierzy dostarczy danych na temat relacji wizerunku Państwa firmy do konkurencji czy produktu idealnego.
Wierzymy, że dostarczone przez nas dane okażą się przydatne w opracowywaniu strategii marketingowej.