Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Mapy percepcyjne jako narzędzie badań rynkowych

Narzędzia tego typu wykorzystywane w badaniach rynkowych mają na celu dostarczanie informacji ważnych z perspektywy tworzenia strategii marketingowych.

Mapy percepcji to narzędzie bardzo przydatne wówczas gdy chcemy porównać wizerunek naszych produktów z produktami konkurencji. By tego dokonać najpierw powinniśmy zidentyfikować atrybuty/cechy produktu ważne dla potencjalnych konsumentów, a więc takie, od których w dużej mierze zależy decyzja o zakupie. Można to zrobić w bardzo prosty sposób a mianowicie poprosić klientów o wymienienie najważniejszych właściwości danego produktu a następnie ocenienie poziomu ważności (np. na 5-stopniwej skali Likerta) każdego z nich. Gdy już uzyskamy takie dane możemy poddać je analizie czynnikowej dzięki której jesteśmy w stanie wykryć ukryte czynniki. Aby lepiej zobrazować czytelnikowi na czym polega owa analiza posłużymy się przykładem pochodzącym z branży motoryzacyjnej.

Przykład: Badani zostali poproszeni o wymienienie oraz ocenę (na 5-stopniowej skali Likerta) 20 atrybutów wpływających ich zdaniem na zakup samochodu. Po wstępnej analizie okazało się że 10 najczęściej pojawiających się cech to: ilość poduszek powietrznych, hamulce, cena, jakość wykończenia, stylistyka nadwozia, kurtyny powietrzne, wielkość bagażnika, marka, rodzaj tapicerki (skóra vs inny materiał), spalanie. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy czynnikowej, która wykazała trzy czynniki, w skład pierwszego z nich weszły cechy takie jak ilość poduszek powietrznych, hamulce, kurtyny powietrzne, w skład drugiego z czynników weszły cena, wielkość bagażnika, spalanie, natomiast w skład trzeciego jakość wykończenia, stylistyka nadwozia, marka, rodzaj tapicerki. Jak nietrudno zauważyć czynniki poukładały się dość logicznie pod względem cech. Pierwszy czynnik składa się z właściwości świadczących o bezpieczeństwie auta, drugi natomiast o jego praktycznym zastosowaniu. W skład trzeciego czynnika weszły cechy świadczące o prestiżu związanym z posiadanym autem.

Wracając do naszego opisu narzędzia, analiza czynnikowa pozwala poszeregować cechy w podgrupy dzięki czemu łatwiej zobrazować jest wyniki. Mając wyodrębnione czynniki jesteśmy w stanie stworzyć dwuwymiarową mapę percepcji, która pokaże jak nasz produkt wygląda na tle konkurencji (pod względem czynników użytych w badaniu). Zastosowanie takiego narzędzia pozwala marketerom zidentyfikować miejsce w jakim znajduje się ich produkt oraz najbliższa konkurencję, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę ponadto dzięki mapom percepcji możemy znaleźć nisze rynkowe.