Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Badania realizowane z zastosowaniem metod statystycznych, prowadzone przeważnie na dużych próbach (najczęściej reprezentatywnych).Niewątpliwą zaletą metod ilościowych jest możliwość generalizacji wyników na populację. Prowadzi się je indywidualnie bądź w połączeniu z metodami jakościowymi. Do badań ilościowych zaliczamy metody takie jak CATI (wywiad telefoniczny), PAPI (wywiad bezpośredni), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz CAWI (wywiad online). To na którą metodę ilościową zdecyduje się badacz zależy od wielu czynników, np. CATI jest metodą zbierania danych szybką oraz stosunkowo tanią, podobnie jest w przypadku ilościowych badań internetowych CAWI. PAPI oraz CAPI to metody w których ankieter jest w bezpośredniej relacji z badanym co pozwala na lepszą kontrolę jakości udzielanych informacji. Wyniki uzyskiwane z badań ilościowych mają zazwyczaj charakter opisowy, możemy np. poznać jaki odsetek badanych jest usatysfakcjonowany danym produktem bądź jak konsumenci spostrzegają wizerunek analizowanej firmy. Niewątpliwą zaletą badań ilościowych jest mnogość statystyk jakie można wykorzystać podczas prowadzenia analiz. Wykorzystanie analiz statystycznych sprawia, że uzyskane informacje są bardziej rzetelne a co najważniejsze zgodne z rzeczywistością a więc trafne.