Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Dla działów odpowiedzialnych za politykę cenową firmy, poznanie opinii konsumentów na temat tego ile są w stanie zapłacić za dany produkt jest informacjom niezwykle ważną. Pozwala ona na podniesienie ceny danego dobra bez ponoszenia ryzyka związanego z utratą klientów. Elastyczność cenowa to stosunek przyrostu popytu (sprzedaży) do przyrostu ceny. Wskaźnik elastyczności cenowej pozwala określić próg po przekroczeniu którego klienci nie będą w stanie zaakceptować wydatku jaki muszą ponieść na zakup danego dobra/usługi. Na poziom wrażliwości cenowej wpływa wiele czynników, jest on uzależniony zarówno od kategorii produktu (każda kategoria cechuje się innym poziomem akceptacji cenowej) jak cech indywidualnych konsumentów takich jak chociażby poziom maksymalizmu zakupowego czy poziom przywiązania do danej marki. Nasza metodologia oprócz oszacowania wskaźnika elastyczności pozwala zidentyfikować czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne mające wpływ na poziom akceptacji cenowej. Dzięki uzyskanym wynikom jesteśmy w stanie określić jakie zabiegi marketingowe pozwolą zwiększyć elastyczność cenową danego produktu czy też usługi. Opracowany przez nas raport nie ogranicza się tylko do twardych danych. To również wnioski i rekomendacje, które tworzymy między innymi w oparciu o naszą rzetelną wiedzę psychologiczną. Wierzymy, że nasze sugestie, mogą przyczynić się do progresu w Państwa firmie.