Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Reklama to jedna z najskuteczniejszych form ówczesnego marketingu, a jej rozwój ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Reklama ma podłoże interdyscyplinarne, czerpie swe inspiracje opierając się na psychologii, socjologii, statystyce a także ekonomii. Jest formą komunikacji pomiędzy firmą a konsumentem ponadto potrafi przybierać najróżniejsze formy zaczynając od zwykłej ulotki a kończąc na wyrafinowanym wykorzystywaniu tzw. ambient mediów. Większość firm ponad połowę swoich budżetów przeznacza właśnie na działania promocyjne nie dziwi więc fakt iż każda z nich chce wiedzieć jakie są tego efekty. Badanie znajomości marki pozwala zorientować się jaka część populacji jest świadoma istnienia Państwa marki. Nasza metodologia opiera się na trzech wskaźnikach, które w wyczerpujący sposób pozwolą określić poziom zakorzenienia marki w umysłach konsumentów. Wykorzystywane przez nas wskaźniki to: Top of Mind – Wskaźnik ten informuje nas jaki procent badanych wymienił spontanicznie Państwa markę jako pierwszą. Wskazanie marki na pierwszym miejscu świadczy o jej silnym zakorzenieniu w umyśle konsumenta. Znajomość Spontaniczna – Wskaźnik pokazujący odsetek populacji, która bez pomocy (spontanicznie) potrafi wymienić nazwę Państwa marki. Różnica pomiędzy wskaźnikiem Top of Mind a Znajomością spontaniczną, polega na tym, że w top of mind interesuje nas jedynie marka wskazana przez respondenta jako pierwsza, natomiast podczas analizy znajomości spontanicznej pod uwagę bierzemy wszystkie marki wskazane przez badanego.