Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Blind Testy w badaniach rynku

Blind tests czyli inaczej mówiąc ślepe testy służą do badania preferencji (np. smaku, zapachu,) związanych z daną kategorią produktową. Największą ich zaletą jest to, że możemy podczas prowadzenia naszych analiz wyeliminować zmienne zakłócające takie jak chociażby wizerunek danej marki. O tym, że wizerunek marki wpływa na ocenę cech produktu świadczy wiele badań rynkowych jak i psychologicznych. Badania psychologiczne pokazują, że ocena produktu związana jest silnie ze świadomością oraz spostrzeganiem marki przez konsumentów. Dzięki ślepym testom jesteśmy w stanie uzyskać od respondentów opinię na temat cech samego produktu, tak, aby marka nie miała wpływu na ocenę. Jeżeli chcemy, natomiast poznać wizerunek produktu uwzględniając jego markę wtedy stosujemy metodę noszącą nazwę „test marki”. Procedura badania przypomina wtedy naturalną sytuację zakupu, w której badany decyduje się na jeden z dostępnych produktów. Ślepe testy to badania rynkowe opierające się na procedurze eksperymentalnej, pozwalające na manipulację zmiennymi. By jak najlepiej przedstawić metodologię ślepych testów poniżej przedstawiam przykład procedury badawczej dotyczący dwóch znanych marek napojów gazowanych (marka x vs marka y)

Procedura badania preferencji smakowych (marka x vs y)

Pierwszym etapem eksperymentu było podzielenie respondentów na trzy grupy. Grupa pierwsza otrzymała dwa jednakowe kubki- jeden z napojem x a drugi z napojem y (kubki były nie podpisane tak by badani nie wiedzieli jakiej marki napój piją). W grupie drugiej badani otrzymali, również dwa napoje x i y jednak w tym przypadku na kubkach znajdowała się nazwa marki. W trzeciej grupie, respondenci próbowali napój x, który znajdował się w kubku z napisem marka y, natomiast w kubku oznaczonym marka x znalazł się napój y. Tak przygotowane schematy badania pozwalają poznać zarówno preferencje smakowe respondentów jak również wpływ marki na ocenę smaku. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz statystycznych okazało się, że respondenci smak obu napojów oceniają podobnie tylko wtedy gdy produkty znajdowały się w nieoznakowanych kubkach. W przypadku grupy drugiej gdzie badani znali nazwę marki lepiej oceniano napój x natomiast w grupie trzeciej napój y (który znajdował się w kubku z oznaczeniem marki x). Uzyskane rezultaty jednoznacznie wykazały, że napoje obu marek nie różnią się istotnie smakiem.