Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania PAPI

(Paper and Pencil Interview) jedna z technik badań ilościowych, realizowana w formie wywiadu bezpośredniego, podczas którego odpowiedzi respondenta zapisywane są przez ankietera w papierowej wersji kwestionariusza.