Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania Trackingowe

Badania Trackingowe to metoda bardzo często wykorzystywana w badaniach rynku. Metodologię tą stosujemy wtedy gdy chcemy zbadać zmiany zachodzące w różnego rodzaju procesach rynkowych. Specyficzną cechą metody jest kilkukrotny pomiar tego samego zjawiska w stałych odstępach czasu. Takie postępowanie dotyczy, również badań panelowych jednak to co odróżnia obie metody od siebie jest fakt, że w pomiarach trackingowych za każdym razem badamy innych respondentów, natomiast w tych drugich próba badawcza jest zawsze ta sama. Innym ważnym aspektem wykorzystania metody trackingowej w badaniach rynkowych jest wymóg stosowania w każdej transzy badania tego samego narzędzia. Takie rozwiązanie sprawia, że uzyskane przez nas wyniki trafnie oraz rzetelnie odzwierciedlają rzeczywistość. Problem z wykorzystaniem tego samego narzędzia pojawia się wtedy gdy chcemy zastosować metodę badań panelowych. Spowodowane jest to charakterem procesu badawczego, który polega na kilkukrotnym pomiarze tej samej próby, w takim wypadku bardzo często badany po ponownym wypełnieniu tego samego narzędzia uczy się go co może powodować zniekształcenia uzyskiwanych rezultatów. Badania rynkowe opierające się o pomiar trackingowy wykonywane są zazwyczaj na próbie reprezentatywnej dla danej populacji. Jest to dość oczywiste, ponieważ w przeciwnym razie kilkukrotny pomiar nie miałby najmniejszego sensu skoro kolejne pomiary nie byłby poddane procesowi standaryzacji. Wybór metody gromadzenia danych w badaniach trackingowych jest tożsamy z wyborem dotyczącym szerszej kategorii analiz jakimi są ilościowe badania rynkowe. Poniżej opisujemy dwie metody zbierania danych najczęściej stosowane w badaniach trackingowych:

CATI- Jest to metoda pozyskiwania danych oparta na wywiadzie telefonicznym. Specjalnie do tego celu wyszkolony ankieter kontaktuje się z respondentem za pośrednictwem telefonu, następnie dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji uzyskane informacje zapisuje w komputerze.

PAPI- Jest to bardzo popularna metoda zbierania informacji od respondentów opierająca się na bezpośrednim kontakcie. Ankieter przeprowadzający wywiad z osobą badaną wyposażony jest w papierową wersję kwestionariusza na którym zapisuje udzielane odpowiedzi.