Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badanie spontanicznej świadomości reklamy

Spontaniczna świadomość reklamy określana jest przy pomocy wskaźnika (spontaneous advertising awareness, unaided advertising awareness), który informuje nas o poziomie zapamiętywania reklam przez odbiorców. Wskaźnik obliczany jest poprzez dzielenie liczby osób, które spontanicznie wymieniły reklamę danej marki przez liczbę wszystkich badanych, na końcu wynik mnożony jest przez 100%.

Podstawowym pytaniem na jakie otrzymamy odpowiedź przeprowadzając badanie rynku i obliczając poziom spontanicznej świadomości reklamy jest czy dana marka i jej reklama zostały zapamiętane przez potencjalnych lub obecnych klientów na tyle dobrze, że zostaną spontanicznie wymienione przez nich podczas badania. Wskaźnik spontanicznej świadomości reklamy jako jeden ze sposób badania rynku jest niezwykle przydatny dla firm budujących dopiero wizerunek swojej marki na rynku, a także dla tych, które swoje działania marketingowe opierają w głównej mierze na reklamie.  Opisywany wskaźnik silnie powiązany jest ze wskaźnikiem świadomości marki, bez reklamy potencjalni klienci przede wszystkim nie poznają marki.

Badania spontanicznej świadomości reklamy mogą przybierać formę jednorazowego badania , okresowego bądź też ciągłego. Znacznie bardziej, zarówno pod względem korzyści jak i finansowym, opłaca się monitorować wskaźnik długoterminowo, gdyż jednorazowe badania może okazać się wyższym wydatkiem od zlecenia serii badań.  Do etapów badania i obliczeń zaliczamy:

– określenie kategorii badanych marek na rynku (typy produktów, marki wchodzące w skład kategorii – reklamowane oraz nie reklamowane),

– dobór odpowiedniej próby badawczej (reprezentatywna dla  grupy docelowej danego produktu i kategorii, dobrana losowo, liczebna),

– kwestionariusz (pytania weryfikujące rzeczywistą znajomość reklam danych marek),

– przeprowadzenie badań terenowych,

– przetwarzanie i analizowanie wyników.

Jakie zastosowanie niesie za sobą znajomość wskaźnika spontanicznej świadomości reklamy?

SAA index  informuje nas o skuteczności reklamy, czyli jaki procent wszystkich osób przebadanych zapamiętał konkretną markę na tyle dobrze, żeby spontanicznie przywołać ją z pamięci. Reklama jest jedną z najbardziej dostępnych i popularnych form komunikacyjnych a zarazem budujących świadomość i wizerunek marki, jednak zdarzają się reklamy, które są nieskuteczne w oddziaływaniu na odbiorców, a także marki, które są na tyle stabilne i znane, że reklama wcale nie jest im potrzebna. Wskazany jest pomiar czynnika w perspektywie długoterminowej oraz analiza zachodzących zmian.

Istotność spontanicznej świadomości reklamy nie powinna być poddawana wątpliwościom. Dobrze zapamiętana reklama danej marki jest źródłem informacji o marce, kształtuje jej wizerunek, a także przyciąga uwagę klienta i zachęca odbiorców jako potencjalnych klientów do wypróbowania produktu lub usługi.