Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Reprezentatywność próby badawczej

Problem reprezentatywności próby w badaniach marketingowych od lat sprawia badaczom rynku i ich klientom wiele problemów. Przyjęło się twierdzić, że im większa liczebność badanej próby, tym jest ona bardziej reprezentatywna. Nic bardziej mylnego. Nawet duża próba (N =1000) może nie być reprezentatywna dla badanej populacji, a wnioski i rekomendacje wyciągane na podstawie takich badań będą wprowadzały klienta w błąd. Dużo ważniejszą sprawą niż liczebność badanej grupy respondentów, jest sposób losowania badanych z populacji. W idealnych warunkach w celu przeprowadzenia badania na próbie reprezentatywnej dla 20-tysięcznego miasta musielibyśmy dysponować listą wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Następnie ustalić operat losowania – ponumerować każdą osobę, a następnie za pomocą tablic liczb losowych (albo generatora liczb losowych) wybrać grupę respondentów i zadać im interesujące nas pytania. W takiej formie zarówno grupa 50 jak i 300 osób będzie próbą reprezentatywną dla naszej populacji. Postępując zgodnie z zaproponowaną wyżej procedurą prostego losowania, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że pobrana próba będzie dobrze odzwierciedlać ważne z punktu widzenia badania parametry
socjodemograficzne.