Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CAPI jako metoda wykorzystywana w badaniach rynkowych


Podczas badań prowadzonych metodą CAPI (tak jak w przypadku badań PAPI) kontakt ankietera z respondentem jest bezpośredni (twarzą w twarz), natomiast uzyskane informacje zapisywane są bezpośrednio w komputerze. Laptopy, w które wyposażeni są ankieterzy posiadają specjalny program dzięki czemu możemy np. rotować pytania znajdujące się w kwestionariuszu, pokazywać bądź odtwarzać badanym materiały multimedialne takie jak filmy, zdjęcia, muzyka. Niewątpliwą zaletą tej metody jest również bezpośrednie kodowanie danych co pozwala zaoszczędzić związany z tym czas. CAPI tak jak każda inna metoda zbierania danych posiada również wady a jedną z nich jest dość wysoki koszt związany z wyposażeniem każdego ankietera w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia badań, chodzi mianowicie o Laptopy oraz program zarządzający scenariuszem badawczym. Program zarządzający scenariuszem pozwala na tworzenie algorytmów, które monitorują czy podczas badania nie występują sprzeczności logiczne, np. gdy respondent w pytaniu udzieli odpowiedzi, która go wyklucza z udziału w kolejnym bloku badawczym, wtedy program sam zablokuje możliwość odpowiedzi na pozycje wchodzące w jego skład. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza gdy nasz kwestionariusz jest bardzo rozbudowany a co za tym idzie możliwość popełnienia błędu przez ankietera jest znacznie wyższa.