Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Czynniki zakłócające proces badawczy

W badaniach rynkowych istnieje wiele czynników mogących mieć negatywny wpływ na prawdziwość uzyskanych wyników. Odpowiedzialność, za ich skuteczne kontrolowanie bierze na siebie badacz, który korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia stara się tak zaprojektować cały proces by ten był jak najmniej obarczony błędami wynikającymi z sytuacji badawczej. Czynniki w badaniach rynkowych mogące wpływać na uzyskiwane rezultaty możemy podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do tych pierwszych możemy zaliczyć wszelkie błędy związane z doborem metodologii badawczej np. wyobraźmy sobie, że naszym celem jest zmierzenie poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych przez jeden z banków. W naszym przykładzie bardzo ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na prawdziwość wyników jest czas, w którym dokonamy pomiaru. Zastanówmy się czy pomiar wykonany po kilku dniach od ostatniej wizyty w banku będzie poprawny???. Wydaje się, że nie a dowodem na to mogą być badania prowadzone przez psychologów, w których wykazano, że czas jaki upłynął od zdarzenia ma wpływ na jego interpretację. Innym przykładem czynnika, który może zakłócać proces badawczy w badaniach rynkowych jest zły dobór próby. Wyobraźmy sobie, że naszym celem jest zmierzenie postaw konsumentów wobec smaku piwa marki x. W takim przypadku kto powinien wchodzić w skład grupy docelowej??? wszyscy użytkownicy piwa czy tylko ci, którzy piją markę x?. Czynniki (wewnętrzne) zakłócające w badaniach rynkowych wymagają od badacza czujności oraz wielkiej precyzji, warto jednak zaznaczyć, że są one znacznie łatwiej kontrolowalne niż czynniki zewnętrzne. Do czynników zewnętrznych w badaniach rynkowych, które mogą mieć wpływ na uzyskane przez nas rezultaty możemy zaliczyć utajenie przez respondentów kompetencji związanych z problemem badawczym np. Załóżmy, że chcemy poznać opinię konsumentów na temat różnych marek samochodów, w takim wypadku w naszej próbie badawczej nie powinny znaleźć się osoby związane, z którąś z marek analizowanych w badaniu (np. pracownicy salonu samochodowego marki x). U takich respondentów może wystąpić brak obiektywizmu, a co za tym idzie wyniki uzyskane w badaniu rynkowym będą zniekształcone. By uniknąć takich sytuacji możemy zastosować tzw. kwestionariusz screeningowy, którego zadaniem jest poznanie respondentów pod względem aspektów ważnych z perspektywy naszego badania rynkowego.