Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Próba badawcza

odsetek populacji biorący udział w badaniu, dobrany w oparciu o ściśle sprecyzowane kryteria metodologiczne. W zależności od charakteru badania wyróżnia się próby reprezentatywne (dobór losowy) w których uzyskane wyniki możemy generalizować na populację oraz próby niereprezentatywne (dobór wedle ustalonych wcześniej kryteriów)-wyniki są wiarygodne jedynie dla badanej grupy respondentów.