Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Cechy badań ankietowych

Ankiety stanowią jeden z najpopularniejszych sposobów gromadzenia informacji w badaniach rynku. Zaprojektowanie takiego narzędzia to jednak bardzo złożony proces, który wymaga od badacza doświadczenia oraz dużej wiedzy metodologicznej. Poniżej zaprezentuje najważniejsze cechy badań prowadzonych tą metodą.
Sposoby komunikacji z respondentem
Niewątpliwą zaletą badań ankietowych jest elastyczność ich wykorzystania. Ankieta może posłużyć jako narzędzie do przeprowadzenia wywiadu jak również może być bezpośrednio wypełniana przez respondenta. Ponadto ankietę można wykorzystać w badaniach telefonicznych, internetowych, pocztowych bądź bezpośrednich dzięki temu badacz ma swobodę wyboru najlepszej drogi komunikacji z respondentem.
Charakterystyka zadawanych pytań
Charakterystyczne dla tej metody gromadzenia danych jest również możliwość zastosowania zarówno pytań otwartych jak i zamkniętych. Pytania o charakterze otwartym to takie, które pozwalają respondentowi na swobodne wyrażanie swoich myśli, postaw, opinii dzięki temu zgromadzone dane można analizować pod względem jakościowym. Pytania zamknięte, natomiast niejako wymuszają odpowiedź, jednak dzięki temu uzyskane informacje są bardziej ustruktualizowane co znacznie ułatwia sposób interpretacji wyników.
Ilość gromadzonych informacji
Badania ankietowe teoretycznie pozwalają zgromadzić niezliczoną ilość informacji, to ile pytań będzie zawierało nasze narzędzie zależy od nas samych. Na obszerność ankiety wpływ ma sposób kontaktu z respondentem np. do ankiet prowadzonych drogą  telefoniczną tworzy się zazwyczaj mniej pytań niż w ankietach bezpośrednich. Należy, również uważać na pojemność ankiety internetowej, ponieważ zbyt duża liczba pytań może spowodować, że respondent przerwie w połowie udział w badaniu.
Analizy wykorzystywane do opracowywania wyników
Pytania zawarte w ankietach maja zazwyczaj charakter ilościowy, oznacza to, że przy opracowywaniu wyników istnieje duże pole do manewru pod względem wyboru  odpowiedniej analizy statystycznej. Do opracowywania wyników możemy wykorzystać zarówno proste analizy częstości jak również zaawansowane modele regresji – wybór metody uzależniony jest jednak od skal na jakich wyrażone są odpowiedzi  na poszczególne pytania.