Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Audyt bezpośredni

To najczęściej stosowana odmiana Mystery Shopping. Przeszkoleni audytorzy wysyłani są do punktów, w których mają dokonać obserwacji. Następnie zaraz po badaniu notują wszytko w specjalnie zaprojektowanym kwestionariuszu. Audytorzy powinni posiadać pewne specyficzne umiejętności dzięki, którym prowadzona przez nich obserwacja pozwoli na wyciągnięcie trafnych wniosków na temat jakości obsługi w danej instytucji.
Cechy, którymi powinien cechować się Audytor:

  • Radzenie sobie w nieoczekiwanych sytuacjach
  • Dobry mówca
  • Łatwość wcielenia się w powierzoną rolę
  • Radzenie sobie ze stresem