Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CATI vs PAPI – zalety i ograniczenia

Indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) oraz bezpośredni wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI) to metody zbierania danych najczęściej wykorzystywane podczas prowadzenia badań ilościowych. W Polsce obie metody badania rynku stosowane są w prawie ¾ przypadków wszystkich przeprowadzanych badań. PAPI oraz CATI jak już wcześniej wspominano zalicza się do ilościowych metod gromadzenia danych, oznacza to, że za ich pomocą jesteśmy wstanie uzyskać wyniki zgodne z ich rzeczywistym rozkładem w populacji (oczywiście – jeżeli wszystkie procesy doboru próby będą poprawnie przeprowadzone). Poniżej opiszę pokrótce każdą z omawianych metod uwzględniając jej słabe oraz mocne strony.

Indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) –

Wykorzystywany jest bardzo często w badaniach rynkowych ze względu na stosunkowo krótki czas zbierania danych. Kolejną zaletą działającą korzystnie na czas potrzebny na przeprowadzanie badania jest bezpośrednie kodowanie w komputerze uzyskiwanych informacji od respondenta (kodowanie wykonuje ankieter podczas przeprowadzania wywiadu). Do zalet, które sprawiają, że metoda CATI jest tak często wykorzystywana w badaniach rynkowych możemy zaliczyć niewątpliwie koszt badania, dzięki temu, że cały proces badawczy odbywa się w siedzibie firmy wykonującej zlecenie  metodę CATI zaliczamy do jednej z najtańszych biorąc pod uwagę analizy ilościowe (tańszą metodą może być jedynie badanie internetowe CAWI). . Do słabych stron możemy, natomiast zaliczyć małą liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu oraz ograniczenia związane z poziomem ich trudności. Problemem może być również niemożność prezentacji badanym materiałów multimedialnych. Podsumowując metoda CATI jest bardzo przydatna gdy potrzebujemy uzyskać w szybkim czasie informacje na temat interesującego nas zjawiska, należy jednak pamiętać, że poziom szczegółowości informacji uzyskanych tą metodą może nas nie satysfakcjonować.

Bezpośredni wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI) – Bezpośredni wywiad to najczęściej stosowana metoda zbierania danych w badaniach rynku. Ankieterzy przeprowadzający badanie wysyłani są w teren by przeprowadzić wywiad z respondentem. Odpowiedzi badanych zapisywane są na papierowej wersji kwestionariusza, następnie uzyskane wyniki kodowane są w elektronicznej bazie danych. Następnie badacz tworzy raport w którym znajdują się analiza uzyskanych wyników oraz rekomendacje. Zaletą badań PAPI jest możliwość prowadzenia naprawdę długich wywiadów, pozwalających uzyskiwać informacje na temat złożonych zjawisk. Do słabych stron należy zaliczyć stosunkowo wysoki koszt badania, związane jest to z dojazdami ankieterów, wydrukiem odpowiedniej liczby ankiet oraz kodowaniem wyników do komputera.

Indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) oraz bezpośredni wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI) to metody zbierania danych najczęściej wykorzystywane podczas prowadzenia badań ilościowych. W Polsce obie metody badania rynku stosowane są w prawie ¾ przypadków wszystkich przeprowadzanych badań. PAPI oraz CATI jak już wcześniej wspominano zalicza się do ilościowych metod gromadzenia danych, oznacza to, że za ich pomocą jesteśmy wstanie uzyskać wyniki zgodne z ich rzeczywistym rozkładem w populacji (oczywiście – jeżeli wszystkie procesy doboru próby będą poprawnie przeprowadzone). Poniżej opiszę pokrótce każdą z omawianych metod uwzględniając jej słabe oraz mocne strony.

Indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) –

Wykorzystywany jest bardzo często w badaniach rynkowych ze względu na stosunkowo krótki czas zbierania danych. Kolejną zaletą działającą korzystnie na czas potrzebny na przeprowadzanie badania jest bezpośrednie kodowanie w komputerze uzyskiwanych informacji od respondenta (kodowanie wykonuje ankieter podczas przeprowadzania wywiadu). Do zalet, które sprawiają, że metoda CATI jest tak często wykorzystywana w badaniach rynkowych możemy zaliczyć niewątpliwie koszt badania, dzięki temu, że cały proces badawczy odbywa się w siedzibie firmy wykonującej zlecenie  metodę CATI zaliczamy do jednej z najtańszych biorąc pod uwagę analizy ilościowe (tańszą metodą może być jedynie badanie internetowe CAWI). . Do słabych stron możemy, natomiast zaliczyć małą liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu oraz ograniczenia związane z poziomem ich trudności. Problemem może być również niemożność prezentacji badanym materiałów multimedialnych. Podsumowując metoda CATI jest bardzo przydatna gdy potrzebujemy uzyskać w szybkim czasie informacje na temat interesującego nas zjawiska, należy jednak pamiętać, że poziom szczegółowości informacji uzyskanych tą metodą może nas nie satysfakcjonować.

Bezpośredni wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza (PAPI) – Bezpośredni wywiad to najczęściej stosowana metoda zbierania danych w badaniach rynku. Ankieterzy przeprowadzający badanie wysyłani są w teren by przeprowadzić wywiad z respondentem. Odpowiedzi badanych zapisywane są na papierowej wersji kwestionariusza, następnie uzyskane wyniki kodowane są w elektronicznej bazie danych. Następnie badacz tworzy raport w którym znajdują się analiza uzyskanych wyników oraz rekomendacje. Zaletą badań PAPI jest możliwość prowadzenia naprawdę długich wywiadów, pozwalających uzyskiwać informacje na temat złożonych zjawisk. Do słabych stron należy zaliczyć stosunkowo wysoki koszt badania, związane jest to z dojazdami ankieterów, wydrukiem odpowiedniej liczby ankiet oraz kodowaniem wyników do komputera.