Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania rynkowe w branży produkcyjnej

Badania rynkowe dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa decyzji biznesowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych  istnieje wiele zastosowań badań rynkowych, dzięki nim możemy np. zbadać zagadnienia takie jak:

  • Badanie rynku dotyczące znalezienia optymalnej lokalizacji dla oddziału produkcyjnego firmy
  • Badanie rynku dotyczące wprowadzenia nowego produktu do procesu produkcyjnego,
  • Badanie rynku dotyczące prognozowania sprzedaży

Poniżej opiszę pokrótce jak do każdego z wyżej wymienionych zagadnień można zastosować badania rynkowe.

Badanie rynkuoptymalna lokalizacja  oddziału produkcyjnego przedsiębiorstwa decyzja o otwarciu nowego oddziału  firmy powinna być podjęta w oparciu o informacje dotyczące lokalizacji nowego przedsięwzięcia. Dzięki badaniom rynku możemy np. zbadać czy w pobliżu firmy mieszkają potencjalni pracownicy (tzw. grupa docelowa), jeżeli tak pozwala to na oszczędności związane z transportem oraz zmniejszeniem ryzyka dotyczącego kompetencji kadr. Inną ważną sprawą jest umiejscowienie geograficzne oddziału, wiadomo, że przedsiębiorstwa produkcyjne muszą posiadać dobrze rozbudowaną bazę logistyczną zapewniającą bezproblemową dystrybucję produkowanych dóbr. Nie bez znaczenia jest również status ekonomiczny mieszkańców regionu, dzięki badaniom rynkowym możemy dowiedzie się jakie oczekiwania mają potencjalni pracownicy względem płac.

Badanie rynku -nowy produkt – Wprowadzając nowy produkt musimy wiedzieć czy jest on optymalnie dopasowany do potrzeb klienta. Badania rynkowe pozwolą nam zidentyfikować potrzeby konsumentów związane z cechami produktu takimi np. jak; smak, kształt, wytrzymałość, prestiż oraz określić grupę docelową stanowiąca odbiorców naszych produktów. Ponadto dzięki analizą tego typu możemy dowiedzieć się ile pieniędzy potencjalny klient jest w stanie przeznaczyć na oferowane przez nas dobro. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy nasza cena będzie zbyt wysoka lub zbyt niska nasza inwestycja może okazać się niewypałem.Badania nad cechami fizycznymi produktu, jego użytecznością pozwalają organizacją na optymalizację procesu produkcyjnego, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, skuteczne planowanie strategii produkcyjnych oraz działań logistycznych.

Badanie rynku- prognoza sprzedaży – Prognozowanie sprzedaży opiera się na zaawansowanych statystycznie analizach tzw. scoringu. Metoda ta na podstawie danych pierwotnych pozwala przewidywać zachowania konsumentów w danym okrasie czasu, ponadto na jej podstawie możemy dostosować poziom produkcji do potrzeb rynkowych. Scoring opiera się na analizie regresji, która wykorzystywana jest m.in. w prognozowaniu giełdowym.