Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Charakterystyka metody CATI

CATI czyli indywidualny wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo wykorzystywany jest bardzo często w badaniach społecznych jak i marketingowych. Gdy chcemy poznać w dość krótkim czasie opinię społeczeństwa na temat jakiegoś zjawiska, bądź przeprowadzić krótkie badanie wizerunkowe marki/produktu, wywiad telefoniczny wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Agencje badawcze posiadają rozbudowane studia CATI, w których w jednym czasie może pracować nawet kilkudziesięciu Tele-ankieterów dzięki czemu przebadanie dużej próby respondentów nie stanowi żadnego problemu. Metoda ta jak każda inna powinna być stosowana rozważnie, ponieważ nie każdy problem badawczy da się dzięki niej rozwiązać. Zdecydowanie mocną stroną opisywanej metody jest czas w jakim możemy zebrać dane oraz stosunkowo niski koszt badania. Do słabych stron możemy, natomiast zaliczyć małą liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu oraz ograniczenia związane z poziomem ich trudności. Problemem może być również niemożność prezentacji badanym materiałów multimedialnych. Podsumowując metoda CATI jest bardzo przydatna gdy potrzebujemy uzyskać w szybkim czasie informacje na temat interesującego nas zjawiska, należy jednak pamiętać, że poziom szczegółowości informacji uzyskanych tą metodą może nas nie satysfakcjonować.