Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Charakterystyka badań panelowych

Badania panelowe jest to jedna z metod zbierania danych w badaniach rynku. Polega na tym, że osoby raz przez nas przebadane poddajemy kolejnym pomiarom czego celem jest zbadanie interesującego nas zjawiska na przestrzeni określonego czasu. Do takich pomiarów możemy wykorzystać metody zbierania danych takie jak obserwacje, badania ankietowe, badania eksperymentalne, indywidualne wywiady pogłębione, pogłębione wywiady grupowe. Cechą, która odróżnia badania trackingowe od badań panelowych jest to, że w tych pierwszych każdy pomiar dokonujemy na innej próbie, natomiast w badaniach panelowych badamy zawsze te same osoby. W badaniach rynku opisywaną metodę wykorzystuje się w szczególności do analizy zmiany postaw respondentów bądź do monitorowania przemian zachodzących w gospodarce na przestrzeni lat. Należy zaznaczyć, że jednostkami badawczymi nie muszą być jedynie ludzie, coraz częściej tego typu badaniom poddaje się również gminy, kluby sportowe, zakłady pracy czy różnego rodzaju organizacje. W takim przypadku przedmiotem naszych badań nie mogą być postawy a są nimi raczej interesujące nas cechy. Badanie panelowe może być, również stosowane w paradygmacie eksperymentalnym, wtedy pomiędzy pomiarami musimy kontrolować czynnik, który ma wywołać interesujące nas zmiany zachowań. Dobrym przykładem tego typu badania może być analiza zmiany wydajności pracowników pod wpływem wprowadzenia nowego systemu motywacyjnego. W tym wypadku czynnikiem, który odpowiadać ma za zmiany będzie oczywiście nowy system motywowania pracowników. Badania panelowe mogą być nieocenionym źródłem informacji, jednak należy pamiętać, że ich przeprowadzenie wymaga od badacza dużej wiedzy oraz doświadczenia, ponadto jest to dość czasochłonna metoda zbierania danych.