Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metoda Trackingowa w badaniach rynkowych


Badania trackingowe wykorzystujemy po to by poznać zmiany postaw oraz zachowań konsumentów interesujących nas produktów. Badanie rynkowe tego typu jest prowadzone w stałych odstępach czasu ustalonych zazwyczaj w porozumieniu z klientem zlecającym badanie. Charakterystyczne jest to że każda transza badania dotyczy tej samej populacji, jednak do każdego pomiaru respondentów dobiera się osobno. Przeciwieństwem badań trackingowych są badania panelowe w których badamy tą samą próbę w regularnych odstępach czasowych. Ważną cechą metody trackingowej jest również to, że każda transza musi być prowadzona według tej samej metodologii. Oznacza to, że jeżeli pomiar pierwszy był prowadzonych za pomocą kwestionariusza x, w każdym następnym również musimy go wykorzystać. Pozwala to na standaryzację metody badawczej co wpływa na rzetelność oraz trafność uzyskiwanych wyników. Należy pamiętać, że zastosowanie metody trackingowej w badaniach rynkowych musi obejmować odpowiednio długi okres czasu, który pozwoli zaobserwować możliwe zmiany zachowania respondentów. W badaniach rynku czas trackingu minimalnie wynosi rok z możliwością przedłużenia. Opisywana metoda ze względu na dość długi czas realizacji jest dość kosztowna, należy jednak zaznaczyć, że w niektórych wypadkach jest jedynym możliwym wariantem monitorowania dynamiki zmiany postaw respondentów.