Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Analizy strategiczne

Celem analizy strategicznej jest dostarczenie kluczowych informacji o przedsiębiorstwie oraz otoczeniu w jakim funkcjonuje. Metodycznie przeprowadzona analiza otoczenia zarówno makroekonomicznego, jak i mikroekonomicznego pozwala organizacji na sformułowanie strategii działalności. To dzięki poprawnej interpretacji wyników analizy przedsiębiorstwo jest w stanie podjąć odpowiednie kroki w stosunku do aktualnej teraźniejszości, jak i względnie bliskiej przyszłości.

W skrócie Analiza Strategiczna to badanie :

  • trendów i zjawisk w szerokim ujęciu ekonomicznym, marketingowym i polityczno-społecznym,
  • szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa,
  • konkurentów i otoczenia rynkowego np. potencjału rynkowego,
  • silnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
  • czynników wpływających / zakłócających strategię funkcjonowania przedsiębiorstw.

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga dopasowanej strategii, analogicznie jak w przypadku budowy twojego wymarzonego domu. Na początku masz wizję domu, widzisz jego kształt, kolorystykę i otoczenie, później idziesz do architekta aby naniósł twoje marzenia na papier. Jak wiesz musisz teraz dobrze zaplanować budżet i czas realizacji budowy, każdy dzień spóźnienia to strata finansowa, którą musisz ponieść. Skuteczne zarządzanie również wymaga  jasnej i precyzyjnie sformułowanej strategii. W tym przypadku podstawą skutecznej strategii jest analiza strategiczna twojej firmy.