Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania rynku a udział w rynku

Jednym z elementów badań rynkowych może być udział w rynku. Jest to wskaźnik o bardzo prostej formule, aczkolwiek  pomimo swojej prostoty może dostarczyć wiele wartościowych informacji.  Wyróżniamy wiele  jego rodzajów, z których każdy ma nieco inne zastosowanie i możliwości interpretacyjne w zależności od celu badań rynkowych. Wskaźnik udziału w rynku jest główną  miarą pozycji rynkowej firmy na tle konkurencji.  Określa sprzedaż przedsiębiorstwa jako procentowy udział w całkowitej sprzedaży w danym sektorze (rynku). Gdy mamy do czynienie z rosnącym wskaźnikiem oznacza to, iż nasza sprzedaż rośnie szybciej niż sprzedaż konkurencji, natomiast gdy wskaźnik maleje sytuacja jest odwrotna. Wskaźnik ten ma zastosowanie w wielu aspektach badań rynkowych, jest on podstawową miarą pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku. Za pomocą tego wskaźnika analizuje się dynamikę pozycji firmy na rynku, która z powodzeniem może być stosowana w badaniach rynkowych do oceny skuteczności działań marketingowych. Aby stosować wskaźnik udziału w rynku w badaniach rynkowych należy spełnić kilka warunków jego stosowania.  Do obliczenia wskaźnika potrzebne są dokładne informuje na  temat rynku oraz dane dotyczące wielkości sprzedaży konkurencji. Pierwszy warunek dotyczy dokładnego zdefiniowania rynku na którym prowadzimy działalność np. zakres konkurencji, identyfikacja producentów i dystrybutorów  oraz wskazania produktów zaspokajających te same potrzeby konsumentów. Znacznie trudniejsze do zdobycia są dane na temat wielkości  sprzedaży produktów konkurencji. Informacje te najczęściej pochodzą ze źródeł zewnętrznych, gromadzeniem takich danych zajmują się  wyspecjalizowane firmy badawcze. Niestety prowadzenie badań rynku w oparciu o ten wskaźnik może wiązać się z dużymi kosztami wykupienia danych dotyczących sprzedaży badanego przez nas sektora (rynku).

Aby poprawnie obliczyć wskaźnik należy przejść przez kilka etapów. Pierwszy, tak jak wyżej dotyczy zdefiniowania rynku i określenia zakresu konkurencji (przedmiotowo oraz podmiotowo). Drugim krokiem, również jak wyżej jest zebranie informacji o sprzedaży (produktów i konkurentów). Ostatni etap to porównanie danych o sprzedaży firmy własnej i konkurencji. Należy zwrócić tutaj uwagę na porównywalność posiadanych danych, nie wolno bowiem porównywać ze sobą danych zebranych za pomocą różnych metodologii. Prowadzić to może do błędnych interpretacji oraz złych decyzji. Najlepiej w tym przypadku zwrócić się do agencji badawczych, które są wyspecjalizowane w badaniach rynkowych, znają się na rzeczy i na pewno nie popełnią takiego błędu.