Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Próby badawcze w badaniach

Dobór próby badawczej w badaniu

Dobór próby to bardzo złożony i wymagający dużej wiedzy proces. Tak naprawdę to od niego zależy czy uzyskane wyniki będą dobrze odzwierciedlały rzeczywistość. Metody doboru można podzielić na losowe (random) oraz nielosowe (non – random). Te pierwsze są czynnikiem koniecznym by wnioskować o reprezentatywności próby, natomiast te drugie wykorzystywane są często w przypadkach gdy nie posiadamy bazy danych na temat populacji. Próba losowa charakteryzuje się tym, że każda jednostka znajdująca się w niej ma takie same szanse jak pozostałe by zostać wylosowana. W badaniach marketingowych próby losowe to m.in.

Imienna próba losowa: Z przygotowanej bazy danych za pomocą algorytmu zapewniającego losowy wybór jednostek do próby losuje się odsetek jednostek, które będą stanowić naszą próbę badawczą. Od wielkości naszej próby zależeć będzie błąd pomiaru w naszym badaniu.

Próba adresowa: Z przygotowanej bazy danych losujemy gospodarstwa domowe, następnie z pośród członków każdego z gospodarstw losujemy jednego, który będzie uczestnikiem w naszym badaniu.

Dwie najczęściej stosowane rodzaje prób nielosowych to:

Próba udziałowa: Metoda ta opiera się na zastosowaniu pewnych kryteriów, które sprawiają, że dobór ma charakter nielosowy. Najczęściej stosowanymi kryteriami są zmienne demograficzne takie jak wiek, płeć, wykształcenie jednak można wykorzystać również inne zmienne np. użytkownicy danego produktu, zwolennicy frakcji politycznej itp.

Próba celowa: wykorzystywane są np. w badaniach jakościowych oraz wszędzie tam gdzie ważne są informacje od respondenta o konkretnej charakterystyce.