Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Dane wtórne w badaniach rynku

Dane wtórne to informacje gromadzone ze źródeł już istniejących, dzięki czemu ich pozyskanie nie wymaga prowadzenia bezpośrednich badań rynkowych. Główną zaletą zbierania danych wtórnych jest oszczędność czasu oraz pieniędzy, warto więc poważnie rozważyć taki sposób gromadzenia informacji. Bardzo często zdarza się, że badacze nie doceniają takiej formy gromadzenia danych i skupiają się na pozyskaniu danych ze źródeł pierwotnych. W przypadku gdy badacz zdecyduje się na przeprowadzenie badania rynkowego musi liczyć się z kosztami (związanymi zarówno z czasem jak i z pieniędzmi) na które składają się takie czynniki jak:
Projektowanie procesu badawczego
Dobór próby badawczej oraz pozyskanie baz zawierających dane respondentów
Przeszkolenie ankieterów
Przeprowadzenie pilotażu oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek
Przeprowadzenie badania głównego
Zakodowanie uzyskanych danych
Analizy przeprowadzone na zabranych danych
Tworzenie raportu
Przeciętnie czas gromadzenia danych pierwotnych to 2-3 miesiące, natomiast koszta z tym związane to suma oscylująca w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy (w skrajnych przypadkach zdarza się i więcej). Patrząc pod tym względem gromadzenie danych wtórnych wydaje się znacznie atrakcyjniejszą opcją, jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że informacje pozyskiwane ze źródeł już istniejących mogą nie być tak rzetelne jak byśmy chcieli. Po pierwsze dane wtórne gromadzone są ze źródeł, które bardzo często powstały w zupełnie innym celu niż ten, który jest obiektem naszych zainteresowań, to powoduje, iż informacje nie zawierają wszystkich elementów ważnych z perspektywy naszego problemu badawczego. Kolejnym elementem ograniczającym trafność tej metody jest aktualność informacji, bardzo często źródła, z których korzystamy mają po kilka lat co w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym może nie odzwierciedlać rzeczywistości. Tak czy inaczej źródła już istniejące mogą dostarczyć nam w stosunkowo krótkim czasie i za małe pieniądze bardzo wiele cennych danych, należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z tą metodą.

Dane wtórne to informacje gromadzone ze źródeł już istniejących, dzięki czemu ich pozyskanie nie wymaga prowadzenia bezpośrednich badań rynkowych. Główną zaletą zbierania danych wtórnych jest oszczędność czasu oraz pieniędzy, warto więc poważnie rozważyć taki sposób gromadzenia informacji. Bardzo często zdarza się, że badacze nie doceniają takiej formy gromadzenia danych i skupiają się na pozyskaniu danych ze źródeł pierwotnych. W przypadku gdy badacz zdecyduje się na przeprowadzenie badania rynkowego musi liczyć się z kosztami (związanymi zarówno z czasem jak i z pieniędzmi) na które składają się takie czynniki jak:
Projektowanie procesu badawczego
Dobór próby badawczej oraz pozyskanie baz zawierających dane respondentów
Przeszkolenie ankieterów
Przeprowadzenie pilotażu oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek
Przeprowadzenie badania głównego
Zakodowanie uzyskanych danych
Analizy przeprowadzone na zabranych danych
Tworzenie raportu
Przeciętnie czas gromadzenia danych pierwotnych to 2-3 miesiące, natomiast koszta z tym związane to suma oscylująca w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy (w skrajnych przypadkach zdarza się i więcej). Patrząc pod tym względem gromadzenie danych wtórnych wydaje się znacznie atrakcyjniejszą opcją, jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że informacje pozyskiwane ze źródeł już istniejących mogą nie być tak rzetelne jak byśmy chcieli. Po pierwsze dane wtórne gromadzone są ze źródeł, które bardzo często powstały w zupełnie innym celu niż ten, który jest obiektem naszych zainteresowań, to powoduje, iż informacje nie zawierają wszystkich elementów ważnych z perspektywy naszego problemu badawczego. Kolejnym elementem ograniczającym trafność tej metody jest aktualność informacji, bardzo często źródła, z których korzystamy mają po kilka lat co w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynkowym może nie odzwierciedlać rzeczywistości. Tak czy inaczej źródła już istniejące mogą dostarczyć nam w stosunkowo krótkim czasie i za małe pieniądze bardzo wiele cennych danych, należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z tą metodą.