Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Metody jakościowe a badania rynku

Wybór metody badawczej zależy od problemu badawczego a zwłaszcza od tego jakie informacje zlecający chce uzyskać. Metody badawcze możemy podzielić na dwie grupy (badania jakościowe i ilościowe), jednak w poniższym artykule skupimy się jedynie na tej pierwszej grupie. W badaniach jakościowych analiza danych jest bardzo subiektywna, ponieważ nie istnieją sztywne zasady interpretacji wyników- każdy badacz może opisać wyniki na swój sposób. Jest to bardzo często wykorzystywany argument przez przeciwników badań jakościowych. Do grupy metod jakościowych zaliczamy FGI (zogniskowany wywiad grupowy) oraz IDI (pogłębiony wywiad indywidualny). Badania jakościowe FGI odbywają się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w tzw. sali fokusowej, grupa badawcza składa się 6 – 8 osób, którymi dyryguje specjalnie przygotowany do tej roli badacz tzw. moderator. Ma on za zadanie kierować dynamiką grupy tzn. pobudzać do wyrażenia swojej opinii osoby małomówne oraz hamować tych respondentów, którzy mówią zbyt wiele przez co nie dają dojść do głosu innym. Druga metodą jakościową jest IDI (pogłębione wywiady indywidualne), w tym przypadku każdy badany rozmawia z badaczem indywidualnie, co pozwala na szczegółowe poznanie zdania badanej jednostki. Metodę wywiadów indywidualnych stosuje się często gdy opinię mamy uzyskać od specyficznej próby np. od ekspertów w danej dziedzinie.