Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badanie wpływu pandemii
na biznes

Trudno nie zgodzić się z tezą, że ostatnie 1,5 roku dużo zmieniły w funkcjonowaniu biznesu na świecie. Jak jest postrzegany kryzys stabilności wypracowanych przez lata relacji? Oczywiście w większej mierze to wszystko zależy od pozycji podmiotu na rynku ale i umiejętności szybkiej organizacji i wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie. Możemy mieć do czynienia z poteżnym przedsiębiorstwem, charakteryzujacym się wysoką „kulturą nieomylności”, brakiem potrzeby monitorowania zmian rynkowych, śledzenia swojej pozycji, tego co się aktualnie dzieje na rynku, w którym proces decyzyjny będzie wydłużony co spowolni wyjście z kryzysu (niestety zdarzają się takie przypadki na rynku). Z drugiej strony postawmy „mniejszego” gracza, który w każdym kryzysie społecznym czy gospodarczym upatruje szans na rozwój i wzrost. Podmiot nastawiony na osiągnięcie celu będzie z większym prawdopodobieństwiem (aniżeli ten pierwszy) dążył do wykorzystania wszystkich możliwych i dostępnych narzędzi do jego realizacji. Nie będzie nastawiony na przeczekanie czy przetrwanie. Swoje decyzje będzie podejmował na podstawie wniosków wyprowadzonych z aktualnych i niezależnych danych, które zostały zebrane w sposób rzetelny. Poruszamy ten wątek ponieważ od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-SARS-2 wzrosła u nas liczba zapytań na badania rynku B2B pod kątem zmian, czy też zmian zachowań konsumenckich na rynku usług czy FMCG. Poniżej przestawiamy przykłady wykorzystania badań marketingowych czy analiz rynku (bez rozwiązań oczywiście), które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez ciebie w planowanych badaniach;

Badanie wpływu pandemii na funkcjonowanie restauracji na rynku lokalnym (rekomendowane podejście do problemu – ilościowe; główna technika zbierania danych: wywiad bezpośredni z TG1 – klienci restauracji (jeżeli jest dostęp).W przypadku braku mieszkańcy miasta, którzy stołowali się w restauracjach oraz TG2. – właściciele/ kierownicy restauracji. W przypadku ograniczenia budżetu – technika CATI.

Badanie wpływu pandemii na funkcjonowanie sklepu odzieżowego na rynku lokalnym. Tutaj klient zadał proste pytanie „czy zamykać sklep czy przeczekać?”

Czy uruchamiać sklep e-commerce w sytuacji pandemii? (następnie import tekstyliów w Azji). Problem klienta: Jak duża jest konkurencja w sieci, czy jest miejsce dla nie i kiedy zacznę zarabiać?

Wpływ pandemii na rynek wizerunek pracodawcy/ rynek powierzchni najmu pod kątem kontyuowania umowy najmu. Sytuacja klienta: umowa najmu w biurowcu na powierachnię 300m2. Pytanie badawcze 1: Jak będziemy postrzegani przez naszym pracowników, klientów i partnerów w przypadku zmniejszenia powierzchni najmu o 70%; pytanie badawcze 2: Jak zmniejszenie powierzchni najmu wpłynie na zatrudnianie nowych pracowników

Wpływ pandemii na rynek usług remontowo-budowlanych (zabudowa szeregowa mieszkaniowa). Pytanie badawcze nr 1: Czy mamy kontyunować projekt budowy szeregówek, czy go wstrzymać?; pytanie badawcze nr 2: Jak duży jest rynek klienta na rynku lokalnym?

Wpływ pandemii na rynek przewozów pasażerskich (Polska-Holandia). Problem badawczy: czy zamykać działalność (kilka busów w leasingu + serwisy + pracownicy) czy przeczekać sytuację/ zdywersyfikować przedmiot działalności z wykorzystaniem busów?

Jak widzimy powyżej klienci z różnych branż, reprezentujący firmy o różnej wielkości zlecają badania nie czekając na odczarowanie teraźniejszości. My niestety nie potrafimy czarować, nie mamy czarnego kota ani kryształowej kuli ale znamy się na swojej profesji.