Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Różnice w badaniach rynkowych i marketingowych


Zarówno badania marketingowe jak i rynkowe są narzędziami, których celem jest poznanie procesów oraz zjawisk rynkowych jak również dostarczenie informacji ważnych z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Różnica pomiędzy badaniami rynkowymi i marketingowymi wynika z ich odmiennego zastosowania. Dzięki badaniom rynkowym możemy poznać otaczającą nas rzeczywistość oraz prognozować rozwój, natomiast badania marketingowe pozwalają zmieniać status organizacji a co za tym idzie wpływać na przyszłe losy rynku, w którym funkcjonujemy. Według wielu specjalistów badania marketingowe maja charakter bardziej subiektywny niż badania rynkowe, jest to spowodowane niemożnością (w większości przypadków) posługiwania się twardymi danymi. Poniżej przedstawimy obszary, które możemy zaliczyć do działu badań rynkowych oraz marketingowych.

Badania rynkowe:

Poziom popytu na produkty i usługi – analiza dotycząca zapotrzebowania konsumentów na poszczególne dobra.

Poziom podaży na produkty i usługi – jest to analiza ilość produktów danej kategorii, oferowana przez ich producentów przy określonej cenie.

Analiza pojemności rynku – pozwala zbadać czy na rynku znajdzie się jeszcze miejsce dla nowego producenta.

Analiza elastyczności cenowej – pozwala sprawdzić jak zmiana ceny wpłynie na popyt danego produktu.

Badania marketingowe:

Analiza skuteczności działań promocyjnych – pozwala stwierdzić jak nasze działania marketingowe takie jak; kampania reklamowe w TV, radio, Internecie wpływają na sprzedaż bądź znajomość marki.

Badanie wizerunku marki – pozwala uzyskać informacje na temat tego jak konsumenci spostrzegają naszą firmę.

Badanie segmentacji rynku – pozwala znaleźć wspólne cechy konsumentów kupujących nasze produkty.