Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badanie rynkowe-proces postępowania


Badania rynkowe są niezbędnym instrumentem marketingowym pozwalającym uzyskać informacje mające wspomóc podejmowanie ważnych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Jednak by analizy rynkowe miały swoją wartość należy zwrócić szczególną uwagę na procesy postępowania badawczego, od których w głównej mierze zależy rzetelność oraz trafność uzyskanych danych. W badaniach rynkowych wyróżniamy 10 zależnych od siebie procesów, poniżej przedstawię każdy z nich i postaram się przedstawić jego najważniejsze elementy.

1.Formułowanie problemu badawczego – na tym etapie musimy się zastanowić jakie dokładnie informacje chcemy uzyskać oraz się czy zdobycie interesujących nas danych jest w ogóle możliwe. Jest to bardzo ważny proces, który wyznacza kierunek dalszych działań.

2.Określenie oraz dobór próby docelowej – gdy już wiemy jaki jest cel naszych badań rynkowych, musimy zastanowić się od kogo możemy wyciągnąć niezbędne dane. Ustalenie odpowiedniej grupy docelowej oraz prawidłowy dobór próby daje nam gwarancje, że wyniki które uzyskamy będą dobrze odzwierciedlały rzeczywistość.

3.Wybór metody badawczej – metoda, którą wybierzemy zależy w dużej mierze od problemu badawczego oraz od próby docelowej. Na tym etapie musimy zdecydować czy nasze badania będą miały charakter ilościowy (wtedy wyboru dokonamy pomiędzy takimi metodami ja CATI, PAPI, CAWI, CASI) czy może jakościowy (wtedy wyboru dokonamy pomiędzy IDI vs FGI).

4.Tworzenie narzędzia badawczego – gdy już określimy metodę musimy stworzyć narzędzie, które pozwoli nam uzyskać niezbędne dane. Jeżeli np. zdecydujemy się na metodę ilościową najprawdopodobniej będziemy mieli za zadanie stworzyć kwestionariusz, natomiast jeżeli zastosujemy metodę jakościową wtedy przygotowac musimy scenariusz niezbędny do przeprowadzenia wywiadu.

5.Analiza statystyczna – wybór analizy uzależniony jest od stworzonego narzędzia badawczego, w badaniach rynkowych do wykorzystania mamy wiele metod zaczynając od najprostszych analiz częstości a kończąc na zaawansowanych modelach regresji.

6.Tworzenie raportu badawczego – podczas tworzenia raportu musimy pamiętać by nasze opisy były proste i czytelne. Ponadto należy być czujnym podczas interpretacji wyników, gdyż często zdarza się, że badacze wyciągają zbyt pochopne wnioski.