Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych

Do badań rynku wykorzystywane są różne metody, wśród nich sięga się także po metody jakościowe. Stosuje się ją w celu lepszego poznania klienta. Do metod jakościowych należą techniki projekcyjne, które wykorzystywane są w sytuacjach, gdy chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę myśli konsument, a o czym najczęściej wstydzi się nam powiedzieć. Jest to jedna z niewielu metod, która daje nam szansę na odkrycie prawdy o naszym kliencie.
Czym jest projekcja? Jest to rzutowanie naszych własnych emocji, doświadczeń, wyobrażeń na drugą osobę bądź przedmiot. Producenci niektórych firm zastanawiają się, dlaczego ich produkt nie sprzedaje się tak dobrze jak podobne produkty konkurencyjnych marek. Często nawet atrakcyjna cena i bogata szata graficzna opakowania nie nakłonią konsumenta do zakupu danego produktu. Dlaczego? Odpowiedź możemy uzyskać dzięki zastosowaniu technik projekcyjnych.
Pokrótce opisane zostaną wybrane techniki projekcyjne, które swoje zastosowanie znajdują w badaniach marketingowych i rynkowych.
Skojarzenia:
Tworzenie asocjacji pomiędzy marką a kolorem, odczuciem, krajobrazem, filmem, przedmiotem, etc. Takie informacje pomogą przy tworzeniu reklamy czy opakowania produktu. Często tworzony jest także wyobrażeniowy profil użytkownika, co daje informację, kto potencjalnie sięgnie po produkt a kto raczej nie.
Animalizacja:
Polega na wyobrażeniu sobie danego produktu, danej marki jako wybrane zwierzę. Pozwala na sprawdzenie, jaki wizerunek marki ma klient, oraz w jakim stopniu jest lojalny wobec marki. Informacje te pomogą również w doborze potencjalnego klienta, czyli powiedzą nam, do kogo dany produkt, marka, będą pasować, a do kogo nie.
Personifikacja:
To wyobrażenie sobie produktu lub marki pod postacią osoby, często konkretnej postaci. Technika ta stosowana jest do weryfikacji wizerunku marki, pomaga również pozycjonować produkt/markę na rynku, lub też budować plany poprawiające ten wizerunek. Dodatkowo, dzięki personifikacji możemy określić postrzeganą grupę docelową dla danej marki.
Brand Party:
Technika polegająca na wyobrażeniu sobie wszystkich omawianych marek na raz. Pozwala to na pozycjonowanie i porównywanie istniejących na rynku marek i produktów, a także eksplorowanie danej branży. Dzięki dokonywanym porównaniom możliwe jest stworzenie nowych strategii i planów podnoszących wizerunek firmy, a także jakości i sprzedaży.
To tylko niektóre z istniejących i wykorzystywanych technik projekcyjnych w zakresie badań rynkowych. Konstrukcje, ekspresje, kierowanie fantazją, psychodrama, storytelling (opowiadanie historii), tworzenie kolaży, test niedokończonych zdań, test apercepcji tematycznej (TAT), lista zakupów, to inne propozycje technik projekcyjnych stosowanych w branży marketingowej.
Metody projekcyjne znajdują swoje zastosowanie zarówno przy badaniu postrzegania marki jak i przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Zebranie obszernych danych na temat preferencji potencjalnych konsumentów pozwala na uniknięcie porażki już na samym debiucie. Dzięki metodom projekcyjnym dowiemy się także jak motywowani są klienci, co jest dla nich najważniejsze przy wyborze produktu, które z jego potrzeb najbardziej wpływają na wybór. Dodatkowo, dzięki technikom projekcyjnym, to sami klienci powiedzą nam jak powinno wyglądać opakowanie naszego produktu oraz jaka reklama zachęciłaby ich do zakupu. Do czego jeszcze mogą się przydać uzyskane wyniki? Pozwolą na zbudowanie skutecznej strategii marki a także skutecznej strategii marketingowej, ulepszą komunikację, pozwolą na innowacyjne działania w firmie, a dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom wpłyną na budowanie lojalności wobec marki. Powyższe argumenty same zachęcają do skorzystania z technik projekcyjnych w badaniach marketingowych i rynkowych.