Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Badania rynku – wybór odpowiedniej metody zbierania danych

W badaniach rynkowych istnieje wiele ilościowych metod zbierania danych. Należą do nich m.in. wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI), bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy (PAPI), bezpośredni wywiad wspomagany komputerowo (CAPI) oraz różnego rodzaju ankiety np. ankieta papierowa, pocztowa, internetowa, audytoryjna. Wybór jednej z wyżej wymienionych metody zbierania danych nie zależy jedynie od preferencji badacza, istnieją również kryteria, które naprowadzają na wybór odpowiedniego narzędzia. Poniżej przedstawię kryteria wspomagające decyzję związaną z doborem odpowiedniej metody.

  1. Czas realizacji badania – zazwyczaj badania rynku prowadzone są pod silną presją czasu, którą wywierają klienci zlecający analizy. Często badacz kierujący się tym czynnikiem zmuszony jest do wyboru metody, która w jak najkrótszym czasie pozwoli zebrać niezbędne dane. Pod względem czasu realizacji projektu najlepiej prezentują się CATI oraz CAWI. Obie można przeprowadzić bez wychodzenia z biura, ponadto uzyskane dane zapisywane są bezpośrednio w komputerze co wyklucza etap kodowania.
  2. Liczba pytań badawczych – Wielkość prowadzonego projektu ma również wpływ na wybór metody. Zazwyczaj badania składające się z dużej liczby pytań badawczych prowadzone są metodami, które charakteryzują się bezpośrednim kontaktem z respondentem (np. PAPI, CAPI). Jest to spowodowane tym, że respondent jest bardziej skłonny przejść przez całą procedurę badawczą jeżeli w jego pobliżu jest ankieter –respondentom trudniej jest odmówić w takim wypadku.
  3. Koszty związane z badaniem – Ograniczenia finansowe klientów to jeden z głównych czynników wpływających na wybór metody badawczej. Do najtańszych zaliczamy metody charakteryzujące się pośrednim kontaktem z respondentem (np. CATI, CAWI). Jest to spowodowane możliwością zebrania danych z biura co znacznie obniża koszty związane z ankieterami, ponadto metody te nie wymagają kodowania wyników, za które również trzeb zapłacić.