Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Cel analizy
Ocena opłacalności i ryzyka ekspansji na nowy rynek lub wprowadzenia nowego produktu

Grupa docelowa
Inwestorzy planujący zakup firmy w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego lub przedsiębiorcy rozważający wprowadzenie nowego produktu albo ekspansję na nowy rynek.

Opis analizy
Analiza atrakcyjności nowych rynków pod kątem finansowym, politycznym, kulturowym i prawnym w Polsce lub dowolnym kraju europejskim jest jednym z najistotniejszych badań wykonywanych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ocena sytuacji politycznej i prawnej pozwala nam zidentyfikować najważniejsze bariery wejścia na dany rynek oraz zbadać inne utrudnienia, które mogą przeszkadzać w prowadzeniu zaplanowanego przedsięwzięcia. Dzięki części poświęconej kulturze danego kraju możemy bliżej poznać preferencje konsumentów. Z kolei analiza finansowa podmiotów już działających na rynku pomaga przedsiębiorcy lepiej dopasować się do warunków na nim panujących oraz pozwala zoptymalizować wydatki poniesione na ekspansję.
Korzyści
Odpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz optymalizacja decyzji inwestycyjnej.