Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Wycena przedsiębiorstwa

Cel analizy

Określenie wartości przedsiębiorstwa na potrzeby przeprowadzenia przekształceń własnościowych, transakcji zakupu lub sprzedaży części lub całości przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Inwestorzy, właściciele, kadra zarządzająca

Opis analizy

Wycena przedsiębiorstwa może być wykonana metodami dochodowymi, majątkowymi lub mieszanymi – zgodnie z preferencją klienta. Informacje potrzebne do przeprowadzenia wyceny to przede wszystkim dane finansowe danego przedsiębiorstwa (sprawozdanie), a dla metod dochodowych także informacje z rynku kapitałowego. Efektem przeprowadzenia wyceny jest uzyskanie syntetycznej odpowiedzi na pytanie o wartość danego przedsiębiorstwa czy też jego części.

Korzyści

Wycena jest jednym z najważniejszych dokumentów w transakcjach przejęć, fuzji, łączenia i dzielenia przedsiębiorstw. Wycena jest profesjonalnie przygotowanym dokumentem określającym wartość danej firmy czy też jej części. Kupujący lub inwestor wie, ile warte jest nabywane przedsiębiorstwo, natomiast sprzedający dowie się, jaką kwotę ma szanse uzyskać. Inwestorzy i właściciele będą wiedzieli, czy wartość danej firmy rośnie, czy spada. Regularne wycenianie firmy umożliwia monitorowanie realizacji celu wzrostu wartości firmy.