Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

By komunikaty reklamowe objęły swoim zasięgiem jak największą rzeszę konsumentów powinniśmy posiadać dogłębną wiedzę na temat mechanizmów rynkowych rządzących daną branżą. Istnieje wiele dróg komunikacji z klientem, jednak ich skuteczność uzależniona jest od wielu czynników takich jak chociażby specyfika branży, cechy demograficzne grupy docelowej czy zasięg rynku na którym działamy. Inaczej bowiem obierzemy strategię komunikacji z klientem jeżeli nasz target stanowią osoby starsze niż by to było w przypadku np. młodzieży. Rodzaj wytwarzanych produktów czy też świadczonych usług również ma związek ze skutecznością poszczególnych dróg dotarcia do klienta, tak samo jest w przypadku rynku na którym działamy – rynki lokalne, regionalne, ogólnopolskie rządzą się swoimi prawami a działania marketingowe prowadzone na nich powinny być ściśle pod nie przygotowane.

Metodologia, którą stworzyliśmy pozwala znaleźć najbardziej efektywną drogę komunikacji z potencjalnym klientem, co z pewnością wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe firmy jak również pozwoli zaoszczędzić pieniądze przeznaczane do tej pory na nieskuteczne kanały komunikacji.